Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Lyricstof

Strony: [1] 2
1
Dział ogólny / Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 15
« dnia: Nd, 17 Wrzesień 2023, 20:00:54 »
Regulamin 15 edycji konkursu „Z jakiego komiksu jest ten kadr?”

1. Konkurs prowadzą jego moderatorzy: Lyricstof, LukCook, Leyek.

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie podanie tytułu komiksu, z którego pochodzi przedstawiony kadr. Odpowiedź musi być jednoznaczna, najlepiej by był to dokładny tytuł komiksu i serii czy numer danego albumu, tak żeby zadający zagadkę nie miał wątpliwości o jaki komiks chodzi autorowi odpowiedzi. Interpretując odpowiedź należy wykazywać się zdrowym rozsądkiem i koleżeństwem. Ewentualne sporne sytuacje należy rozstrzygać na korzyść odgadującego.

3. Zamieszczamy kadr (z widocznymi konturami ilustracji) z komiksu wydanego w Polsce (wydanego na polski rynek). Kadry pochodzą tylko z wydań albumowych, zeszytowych, integralnych lub wydanych w postaci antologii. Nie można zamieszczać kadrów z magazynów komiksowych (zbierających krótkie formy komiksowe lub podzielone albumy), komiksów bez numeru ISBN oraz wydawnictw nie komiksowych, takich jak gazety i czasopisma, czy też komiksów publikowanych wyłącznie w Internecie. Nie można w ramach podpowiedzi podawać numeru ISBN oraz okładki odgadywanego komiksu. Nie można ingerować graficznie w zadawany kadr w sposób zmieniający jego wygląd lub sposób przedstawienia w komiksie.

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

5. Rozmiar dodawanego kadru nie może być mniejszy niż 300x200 pikseli, dbamy zdjęcia nie były rozmazane i nieczytelne.

6. Kadr z komiksu umieszcza uczestnik, który rozwiązał ostatnią zagadkę.

7. Listę z wynikami uaktualnia osoba, której kadr został odgadnięty. Zmiany w liście z punktacją przeprowadzane przez użytkowników mogą dotyczyć tylko dodania jednego punktu osobie, która odgadła zagadkę. Wszelkie inne zmiany (odejmowanie/dodawanie punktów sobie/innym uczestnikom zabawy) są zabronione.

8. Czas na rozwiązanie zagadki wynosi 48 godzin od chwili jej zadania, w trakcie których zadający może udzielić dowolną ilość podpowiedzi, oznaczonych nr 1, 2, 3, etc. Czas udzielenia i forma podpowiedzi (podpowiedź słowna, w postaci dodatkowych kadrów lub inna) są kwestią decyzji uczestnika, który je dodaje. Każda z podpowiedzi musi być jednoznacznie nazwana jako podpowiedź. Jeśli po 48 godzinach od zadania zagadki nie zostanie ona rozwiązana, moderator ma obowiązek zadać nową zagadkę. Punktacja pozostaje bez zmian.

9. Każdemu odgadującemu uczestnikowi przysługują 2 próby odgadnięcia tytułu. Prawo do kolejnych 2 prób odpowiedzi na daną zagadkę, jest możliwe wyłącznie w przypadku dodania podpowiedzi. W jednym poście można podać tylko jedną odpowiedź. Nie można bezpośrednio pod swoim postem ponownie udzielać odpowiedzi.

Wyjątek! Jeżeli po upływie dwóch godzin nikt z uczestników nie udzieli odpowiedzi, ostatni odpowiadający może ponownie odpowiadać. Jeżeli po 2 próbach uczestnik nie zdoła podać prawidłowej odpowiedzi, nie może dalej odpowiadać do czasu kolejnej podpowiedzi

Nie wolno edytować lub usuwać postów.

10. Punkt otrzymuje osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi. Poprawna odpowiedź powinna być potwierdzona przez zadającego w ciągu 12 godzin. Jeśli po upływie 12 godzin zadający zagadkę nie potwierdzi poprawnej odpowiedzi, w jego imieniu może to zrobić moderator i uaktualnić tabelę punktową. Opcjonalnie, zgadujący może udowodnić poprawność swojej odpowiedzi i jeżeli zrobi to w sposób nie budzący wątpliwości, otrzymuje punkt (moderator wstawia aktualną tabelę wyników) i zadaje zagadkę.

11. Uczestnik, który odgadł prawidłowy tytuł ma turę przerwy – po odgadnięciu zadanej przez niego zagadki nie może odpowiadać na kolejną. Jeżeli mimo to udzieli odpowiedzi:

- w przypadku gdy jego odpowiedź jest błędna – stosuje się pkt 14 regulaminu.

- w przypadku gdy jego odpowiedź jest poprawna – zagadkę traktuje się jako niebyłą, zadający ją zadaje kolejną (może to prawo scedować na moderatorów jeżeli np. uzna, że przygotowanie przez niego kolejnej opóźniłoby grę), a uczestnik, który nie mógł zgadywać nadal pauzuje oraz stosuje się do niego pkt 14 regulaminu.

12. Zagadkę należy zadać w ciągu 12 godzin od potwierdzenia poprawności odpowiedzi/dodania punktu.

Wszystkich grających prosi się o przestrzeganie tej zasady, ze względu na szacunek wobec innych uczestników zabawy i nie wstrzymywanie innym gry.

13. Zagadkę może zadać tylko ten uczestnik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na poprzednią zagadkę. Nie można oddać prawa do jej zadania innemu uczestnikowi. Jeżeli ktoś nie potrafi wkleić zdjęcia, zostanie mu udzielona pomoc przez moderatora.

Uczestnik może poprosić moderatora o zadanie zagadki w jego imieniu. W takiej sytuacji uczestnik pauzuje 2 zagadki - nie może odpowiadać na zagadkę zadaną zamiast niego przez moderatora oraz na następną zadaną zagadkę. Jeżeli mimo to udzieli odpowiedzi nakładane jest ograniczenie zgodnie z pkt 14. Zagadkę ponownie zadaje moderator.

14. W przypadku naruszenia regulaminu gracz zostaje pozbawiony prawa udzielania odpowiedzi przez następne:
- 5 zagadek – w przypadku usunięcia/modyfikacji postu z odpowiedzią
- 3 zagadek – w przypadku udzielenia odpowiedzi w momencie w którym pauzował
- 1 zagadki – w przypadku w którym udzielił więcej niż 2 odpowiedzi na jeden kadr

Kary za powyższe przewinienia obowiązują od momentu ich wystąpienia, nakładane są odgórnie i nie wymagają potwierdzenia moderatorów - wystarczające jest wskazanie przewinienia przez innych graczy. Niezauważone naruszenie regulaminu przez gracza w chwili popełnienia błędu powoduje jedynie przesunięcie kary w czasie i nie wstrzymuje konkursu. Ewentualne punkty zdobyte przez tego gracza, w czasie w którym powinien pauzować, zostaną anulowane. Pozostałe punkty, będące efektem jego gry, a przydzielone pozostałym graczom pozostaną w punktacji.
Oprócz powyższych moderatorzy mogą nałożyć karę czasową, od 12 do 72 godzin przerwy od udziału w konkursie, w przypadku innych naruszeń regulaminu (np. zamieszczenie zagadki niezgodnej z pkt. 3 regulaminu lub nie wstawienie nowej zagadki lub nie potwierdzenie poprawnej odpowiedzi w regulaminowym czasie 12 godzin). Raz ustanowiony czas kary za dane przewinienie nie może ulec skróceniu ani wydłużeniu i od tej pory obowiązuje przy każdym następnym naruszeniu tego typu.
W przypadkach złamania regulaminu, w sposób nie ujęty w powyższym zestawieniu, kara pauzy będzie ustalona indywidualnie przez moderatorów.

15. Gra jest podzielona na trzy Etapy.

Etap I:
Gra się toczy do uzyskania przez jednego gracza 5 punktów, co będzie równoznaczne z zakończeniem etapu. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu I i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga! W Etapie I nie mogą brać udziału osoby, które w którejkolwiek z dotychczasowych edycji konkursu, zajęły 1, 2 lub 3 miejsce.
Są to: l_z_l, Jaxx, kierpic, Leyek, Lyricstof, Motyl, muaddib, ramirez82, Remy LeBeau, Rodrigues, srogin, Toranga, vision2001, LukCook .

Etap II:
Mogą w nim brać udział wszyscy chętni gracze. Gra się toczy do uzyskania 10 punktów przez jednego gracza, nie będącego zwycięzcą Etapu I. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu II i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga – zwycięzca Etapu I może nadal brać udział w grze i zdobywać punkty, jednakże może zdobyć maksymalnie 10 punktów, po czym kończy grę na tym etapie. Dla przejrzystości gry gracz ten będzie posiadać oznaczenie przy swoim nicku [zw. etapu I].

Etap III:
Mogą w nim brać udział wszyscy chętni gracze. Gra się toczy do uzyskania 10 punktów przez jednego gracza, nie będącego zwycięzcą Etapu I lub Etapu II. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu III i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga – zwycięzcy Etapów I i II mogą nadal brać udział w grze i zdobywać punkty, jednakże limit ich punktów to maksymalnie 10, po czym kończą grę na tym etapie. Dla przejrzystości gry gracze ci będą posiadać oznaczenie przy swoich nickach – odpowiednio [zw. etapu I] i [zw. etapu II].

Zagadki, rozpoczynające kolejne etapy, zadają zwycięzcy etapów wcześniejszych, po oficjalnym potwierdzeniu zakończenia etapu przez moderatorów.

Uwaga! Rozpoczęcie każdego kolejnego etapu powoduje reset punktów zdobytych dotychczas przez graczy, tj. wszyscy gracze, którzy zdecydują na przystąpienie do gry w kolejnych etapach rozpoczynają grę z zerowym stanem punktów.

Punkty zdobyte na każdym z trzech etapów nie zostają jednak utracone. Po zakończeniu Etapu III nastąpi zsumowanie dla każdego gracza wszystkich zdobytych przez niego punktów na każdym z trzech etapów i na tej podstawie utworzona zostanie klasyfikacja generalna graczy.

Każdy z grających może uzyskać maksymalnie 20 pkt w klasyfikacji generalnej.

Trzy osoby z najwyższą liczbą zdobytych łącznie punktów (niezależnie, czy zostali wcześniej zwycięzcami na którymś z etapów) zostaną zwycięzcami całej edycji i będą mieli prawo wyboru jednej z nagród.
Klasyfikacja generalna zostanie utworzona z poszanowaniem zasad pierwszeństwa, tj. w przypadku wystąpienia jednakowej liczby punktów, wyższe miejsce zajmie ten gracz, który jako pierwszy osiągnął dany wynik. Nad prawidłowym sumowaniem punktów czuwać będą moderatorzy.

16. Zwycięzcy konkursu z klasyfikacji generalnej mają jedną edycję przerwy od nagród przy następnej edycji, tzn. przyjmują obowiązki moderatorów.

17. Moderatorzy bieżącej edycji, mogą brać udział w grze, z zastrzeżeniem, że każdy może zdobyć maksymalnie po 3 pkt w Etapach II i III. W przypadku uczestnictwa moderatorów w grze na którymkolwiek z etapów, każdy przy swoim nicku na liście graczy będzie posiadał oznaczenie [mod.] oraz będzie ich obowiązywał reset punktów jak każdego pozostałego gracza.

18. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

19. Zasady przyznawania nagród

W pierwszej kolejności nagrody wybierają trzej zwycięzcy klasyfikacji generalnej stosownie do zajętego miejsca. Następnie zwycięzca Etapu I, Etapu II oraz Etapu III. W sumie 6 nagród podstawowych.

Pozostałe 2 nagrody są nagrodami specjalnymi i zostaną przyznane:
- 2 graczom, którzy odgadną zagadkę w najkrótszym czasie od jej zadania (nagrody nie mogą być przyznane tej samej osobie).

Gracze wygrywający nagrody specjalne wybierają je po zwycięzcach nagród podstawowych.

Regulamin jest identyczny z poprzednim, nie zostały naniesione zmiany. Wydaje się, że sprawdził się w poprzedniej edycji, dlatego zdecydowałem się na powtórkę regulaminu. Wierzę, że tym razem wszyscy zapoznają się osobiście z jego treścią i będą go bardzo dokładnie znać i przestrzegać.

Zapraszam serdecznie wielu nowych zawodników do gry. Rozbujajcie tę edycję.


A oto nagrody 15 edycji konkursu Z jakiego komiksu jest ten kadr?

1.   Luko Czakowski: oryginalny rysunek nawiązujący do kolejnego komiksu autora.

2.   Luko Czakowski: print na papierze lustrzanym z pierwszej publikacji Luko, czyli „Human Booka”

3.   OttoIch: oryginalny rysunek w kolorze ze świata SuperHero.

4.   Tomxyz: oryginalny rysunek, też w klimatach SuperHero.

5.   Rodrigues oryginalny rysunek inspirowany komiksem Rycerze Sidonii, tzw. fan art

To są rysunki próbne od Rodriguesa, rysunek - nagroda jeszcze powstaje.

Nagrody od wydawców:
1.   Lost In Time:  „Hoka Hey”
2.   Lost In Time:  „Czarna Dalia”
3.   Lost In Time:  „Colorado Train”

4.     Mandioca: Pawełek Pinokio
5.     Mandioca: Ye
6.     Mandioca: Krew Barbarzyńcy
7.     Mandioca: Skazaniec 666

8.     Studio Lain "Brygada" x2


Nagrody, które zostaną przechodzą na kolejną edycję konkursu. Uff, no to zaczynamy.

2
Komiksowe festiwale / Angouleme Festival
« dnia: Pn, 30 Styczeń 2023, 20:19:18 »
Największy festiwal komiksowy w Europie. Po raz 50.

Może ktoś był i chciałby podzielić się wrażeniami.

https://www.bdangouleme.com/

A tutaj film o festiwalu i wywiad z Tomem Gauldem.3
Komiksowe festiwale / Małopolski Festiwal Komiksu
« dnia: Śr, 14 Grudzień 2022, 18:16:39 »
W Artetece też festiwal.

Cytuj
Uwaga, nadchodzi! Spodziewajcie się niespodziewanego, rezerwujcie czas! Szczegóły wkrótce!


4
Komiksowe festiwale / Niech Żyje Komiks!
« dnia: Wt, 25 Październik 2022, 14:55:27 »
Kolejna edycja w Warszawie.  ;) Niech Żyje Komiks! Na razie programu nie ma.  ???

5
Na luzie / Tenis
« dnia: Śr, 22 Czerwiec 2022, 14:38:11 »
Na kilka dni przed Wimbledonem. Zupełnie na luzie rozpoczynam nowy wątek.  ;D Może będzie o czym podyskutować. A na początek.


No i rozstawienie naszych.  8)Ech, będą emocje.

6
Komiksowe festiwale / 11 Krakowski Festiwal Komiksu 2022
« dnia: Śr, 23 Luty 2022, 14:25:57 »
Już niedługo, bo za miesiąc kolejny festiwal komiksu w grodzie Kraka. Sumując to co już wiemy i oczekując kolejnych informacji rozpoczynam nowy wątek.

Miejsca festiwalu:
- Arteteka WBM
- Pałac Potockich
- Muzeum Komiksu

Goście z naszego kraju:
- Maria Apolejka – autorka książek obrazkowych z serii „Psie sucharki”
- Tomasz Spell Grządziela – nowość od KG „Zasada trójek”
- Aleksandra Herzyk – „Wolność albo śmierć” też od KG
- Magdalena Kania – „Delisie”, „Emilka Sza” od Egmontu

Goście zagraniczni mają być z Belgii, Hiszpanii i Finlandii. Tak podano, na razie bez szczegółów. Wg info z FB kolejne informacje na początku marca. Zobaczymy może być ciekawie. Oby. Wybieracie się.


7
Komiksy polskie / Młodzi (nowi) autorzy komiksowi
« dnia: Śr, 30 Czerwiec 2021, 18:15:26 »
Wydaje mi się ostatnio jest wysyp różnych młodych twórców. Więc, żeby było w jednym miejscu. Sylwetki, krótkie biogramy, informacje o twórczości. Wszystko co ważne. A może też sami twórcy wstawią tu swoje notki, informacje, prezentacje konkretnych komiksów lub ogólnie twórczości.

Zapraszam.

8
Komiksowe festiwale / Komiksowa Warszawa 2021 Start/Meta
« dnia: Wt, 08 Czerwiec 2021, 15:16:50 »
Już niedługo Komiksowa Warszawa. Tym razem w dwóch odsłonach:
- Start - 18-20 czerwca
- Meta - 9-12 września
Program na czerwiec już jest:

Piątek 18.06
12:00 - Warsztaty 1 - Berenika Kołomycka
13:15 - Warsztaty 2 - Berenika Kołomycka
14:30 - Warsztaty 3 - Berenika Kołomycka
Sobota 19.06
11:00 - Łukasz Auguścik o nowej serii dla dzieci - "Niesamowity Szerlok Worms" 
11:45 - Sławomir Kiełbus, Maciej Kur, Piotr Bednarczyk o premierze kolejnego tomu "Kajka i Kokosza: Nowe przygody" - "Zaćmienie o zmierzchu"
12:30 - Tobiasz Piątkowski, Wiesław Skupniewski o nowej serii historycznej "Bazyliszki"
13:15 - Kajetan Kusina, Michal Ambrzykowski o kolejnym tomie serii "Niesłychane losy Ivana Kotowicza"
14:00 - Joanna Karpowicz - Anubis i inne przypadki
14:45 - Marek Rubec - Jarmil in Poland opowie o "Jarmil in India"
15:45 - Grzegorz Weigt o premierowym komiksie o artystach - "Ars gratia artis"
16:30 - Marek Turek o "Fastnachstpiel" i innych projektach
17:15 - Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki o nowym tomie zbiorczym "Jeża Jerzego" i jego powrocie
18:00 - Lucas Varela - "Człowiek" i inne komiksowe projekty
Niedziela 20.06
11:00 - Izabela i Piotr Miklaszewscy, Filip Sułkowski - Dookoła świata "Podróże z Pazurem"
11:45 - Łukasz Wnuczek o serii "Plemię sów"
12:30 - Gosia Kulik o "Poczwarkach"
13:15 - Krzysztof Owedyk zwany Prosiakiem o zbiorze relacji z Urłacji zwanym "Bajki Urłackie"
14:00 - Adam Święcki powraca do świata Gai w komiksie "Bękarty Gai"
14:45 - Alvaro Ortiz - "Popioły" od komisowego Tarantino
15:45 - Premiera komiksu „Mies”, biografii pioniera architektury modernistycznej – rozmowa o komiksie i architekturze
16:30 - Bartosz Sztybor - Cyberpunkowy Wiedźmin
17:15 - PSK o Eudicom i wrześniowej edycji Komiksowej Warszawy: Meta

9
Dział ogólny / Ali Ribelli Edizioni - wydawnictwo
« dnia: Pt, 04 Czerwiec 2021, 15:04:27 »
Małe, włoskie wydawnictwo na razie wydało jeden komiks na rynku polskim. Klimaty skandynawskie, dość ładny rysunek. Zaciekawia, ale nie mogę się przemóc i kupić ich komiksu. Może mnie ktoś zachęci. Czytaliście?

Ja znalazłem kilka informacji na temat wydawnictwa i komiksu:

http://www.wak.net.pl/_review_view-tytuly-0-11585-_review_list.html

http://www.wak.net.pl/mn_view-wywiady-0-35.html

https://www.aliribelli.com/

Ciekawe czy będzie jakiś ciąg dalszy tej wydawniczej przygody?

10
Na luzie / Komiksowy Dzień Kobiet
« dnia: Pn, 08 Marzec 2021, 09:50:23 »
Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj należy docenić wszystkie kobiety kochające, tworzące, czytające komiksy. A jest ich naprawdę sporo.

Zacznę, więc  od życzeń. Przede wszystkim wspaniałych lektur komiksowych, niezapomnianych historii, pięknych, zachwycających rysunków.

Wszystkiego co najlepsze. Szczególnie dla dziewczyn z forum.  :)

I jeszcze parę pytań ogólnych do wszystkich:
1.   Która z kobiet rysowniczek, scenarzystek komiksowych jest waszą ulubioną?
2.   Która postać kobieca z komiksu warta jest uwagi i poznania?
 :)

11
Dział ogólny / Ankieta - „Z jakiego komiksu jest ten kadr?”
« dnia: Śr, 05 Sierpień 2020, 14:41:21 »
Parę informacji przyda się przed czwartą edycją konkursu. I ogólnie chętnie zobaczę wasze opinie na temat. Hasło do ankiety: komikspec 
Zapraszam do wypełniania ankiety, wersja rozbudowana po kliknięciu w link https://www.survio.com/survey/d/I8P1C4G6K1P5B1C5U . W pytaniach 2, 3, 7, 8, 11 możecie udzielić więcej niż jedną odpowiedź. Zachęcam do dyskusji. Co Was zaskoczyło w tym konkursie? Co Wam się w nim podobało? Ankieta może być  aktywna do 18.08. Po jej zakończeniu opublikuję wyniki.

12
Zakupy / Ciekawe aukcje - komiksy, plansze, zestawy, blanki
« dnia: Pn, 13 Lipiec 2020, 19:14:42 »
Linkujemy ciekawe, wyjątkowe aukcje. Wszystko ze świata komiksu.  ;D Czasami można coś przeoczyć, nie zawsze się kupuje. Tutaj to wklejajmy. Zaczynam od aukcji charytatywnej. A przedmiotem jest pierwszy numerowany zeszyt  komiksu Binio Bill - Nowe historie Jarosława Wojtasińskiego oraz ilustracja.

https://allegrolokalnie.pl/oferta/binio-bill-nowe-historie-limitowany-numer-01-50?fbclid=IwAR0tJZX0ySx7m4gCHOaUyfHxBmOLnWMVlV6uZT5IJsL12jOKqtrant0XP3M

13
Dział ogólny / Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 3
« dnia: Pn, 08 Czerwiec 2020, 21:23:45 »
Regulamin:
1. Konkurs prowadzą moderatorzy/administracja forum komikspec.pl.
2. Listę z wynikami uaktualnia osoba, której kadr został odgadnięty.
3. Zmiany w liście z punktacją przeprowadzane przez użytkowników mogą dotyczyć dodania jednego punktu osobie, która odgadła zagadkę. Wszelkie inne zmiany (odejmowanie/dodawanie punktów sobie/innym uczestnikom zabawy) są zabronione.
4. Zamieszczamy kadr (z widocznymi konturami ilustracji) z komiksu wydanego w Polsce (wydanego na polski rynek). Kadry pochodzą z wydań tylko albumowych, zeszytowych, integralnych, nie można zamieszczać z antologii, czasopism, zinów, itp.)
5. Rozmiar dodawanego kadru nie może być mniejszy niż 300x200 pikseli.
6. W jednym poście można podać tylko jedną odpowiedź,  (nie powinno się poprawiać odpowiedzi, jeżeli poprawiamy coś w poście skreślamy wypowiedź i zapisujemy właściwą informację, tak aby wszystko było przejrzyste i jasne, jeżeli coś dodajemy do odpowiedzi, dopisujemy „dodaję:” ).  Nie można bezpośrednio pod swoim postem ponownie udzielać odpowiedzi. Dopiero po odpowiedzi przynajmniej jednego gracza (odgadującego) można udzielić ponownej odpowiedzi. Wyjątek. Jeżeli po upływie dwóch godzin nikt z graczy nie udzieli odpowiedzi, może ponowić swoją odpowiedź ostatni odpowiadający, warunkiem jest sprawdzona, poprawna odpowiedź.
7. Po podpowiedzi oznaczonej nr 1, 2, 3 następuje reset i mogą odpowiadać wszyscy gracze (odgadujący).
8. Odpowiadający musi podać dokładny tytuł komiksu i serii.
9. Ewentualne podpowiedzi są kwestią chęci użytkownika, który dodaje nowy kadr. (Zadający zagadkę decyduje czy będzie to podpowiedź słowna czy w postaci dodatkowych kadrów lub inna).
10. Jeśli po trzech podpowiedziach lub po 48 godzinach zagadka nie zostanie rozwiązana, zadający lub moderator ma prawo zadać nową zagadkę.
11. Zagadkę może zadać tylko ten użytkownik, który odgadnie tytuł, nie można oddać prawa do zadawania komuś innemu. (wyjątek - patrz punkt 12.; wyjątek 2. – użytkownik, który nie potrafi wstawić zdjęcia – do trzech prób – od czwartej próby punkty nie są przyznawane.)
12. Punkt otrzymuje osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi i zada nową zagadkę. Zagadka musi się pojawić w ciągu 12h, w przeciwnym wypadku nową zagadkę zadaje moderator. Zadający może zrzec się prawa wstawienia kadru na rzecz moderatorów, jednak nie może wtedy odgadywać.
13. Poprawna odpowiedź musi być potwierdzona w ciągu 12h, jeżeli autor zagadki nie pojawia się na forum, to nową zagadkę zadaje moderator/admin. Nikt nie dostaje punktu. Odpowiedź może być też potwierdzona przez moderatorów.
14. Jeżeli zagadka z danego komiksu już była, to nie umieszczamy ponownie innych kadrów z tego samego tytułu.
15. Gramy do 20 punktów, ale każdy z trzech pierwszych musi tyle zdobyć, czyli pierwszy zdobywa 20 punktów, zadaje ostatnią zagadkę i czekamy, aż kolejne dwie osoby zdobędą te 20 punktów. Punktacja moderatorów nie jest wliczana do końcowych wyników rozgrywki.
16. Uczestnik, który odgadł tytuł ma turę przerwy - po odgadnięciu zadanej przez niego zagadki nie może odpowiadać na kolejną. Jeżeli się tak zdarzy – nie otrzymuje punktu, a zagadkę zadaje moderator.
17. Wygrywający konkurs mają jedną edycję przerwy od nagród, tzn.  przyjmują obowiązki moderatorów konkursu. Uczestniczą w nim. Mogą grać i zadawać zagadki, ale przede wszystkim czuwają nad przestrzeganiem regulaminu.
18. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
19. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie.

W trzeciej edycji moderatorami konkursu są:
Lyricstof,
Mateusz,
muaddib,
l_z_l,
Leyek.

Sponsorami nagród są: wydawnictwo komiksowe Mandioca oraz administracja forum komikspec.pl
Przypomnienie zasad przydzielania nagród.

Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom (z wyłączeniem moderatorów forum komikspec.pl). Do wygrania są trzy komiksy (zwycięzca z I miejsca wybiera nagrodę spośród trzech, itd.) Tytuły nagród zostały ustalone:

1 pula nagród do wyboru (Wydawnictwo Mandioca)
- 9 godzin
- Pets
- Warpaint

2 pula nagród do wyboru (Mateusz – admin komikspec.pl)
- Amerykański wampir 2
- Przeklęta (książka) https://www.gildia.pl/literatura/430254-przekleta
- Superbohaterowie Marvela 7 – Avengers

Trzej zwycięzcy otrzymują po dwa komiksy - jeden z pierwszej puli i jeden z drugiej puli. Pierwszeństwo wyboru według kolejności miejsc na podium.

Pierwszą zagadkę w trzeciej edycji wkleja kolega srogin. Co może stanowić symboliczną nagrodę za pokaz umiejętności w poprzedniej edycji konkursu.

W tym wątku można tylko zadawać zagadki i zamieszczać odpowiedzi. Wszelkie dyskusje mogą toczyć się w oddzielnym wątku: „Konkurs – Z jakiego komiksu jest ten kadr? Komentarze, opinie, pytania.”

Wszystkim życzę powodzenia.


14
Dział ogólny / Free Comic Book
« dnia: Nd, 03 Maj 2020, 20:11:38 »
Miejsce na linki do darmowych, legalnych komiksów w sieci. Tak, żeby było w jednym miejscu. Wczoraj był dzień darmowego komiksu on-line i z tej okazji KG na FB udostępniła dwa komiksy.Oto one:
Rycerz Janek

https://issuu.com/kulturagniewu/docs/rycerz_janek_prawdziwe_mestwo?fbclid=IwAR0ISNCNeO_WmLyrwqopouzLhhIZ3naAOY-tSjpOPZw-BUQBA8GisBPFskg

I Czerwony pingwin

https://issuu.com/kulturagniewu/docs/czerwony_pingwin_issuu__1_?fbclid=IwAR3eSNhaP7xtchxFH-HKumX-5oqQ_mRTAPRb8wAEtmRRG6bnjMN8KlO69ug

15
Dział ogólny / Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 2.
« dnia: Pn, 13 Kwiecień 2020, 14:33:56 »
Regulamin:
1. Konkurs prowadzą moderatorzy/administracja forum komikspec.pl.
2. Listę z wynikami uaktualnia osoba, której kadr został odgadnięty.
3. Zmiany w liście z punktacją przeprowadzane przez użytkowników mogą dotyczyć dodania jednego punktu osobie, która odgadła zagadkę. Wszelkie inne zmiany (odejmowanie/dodawanie punktów sobie/innym uczestnikom zabawy) są zabronione.
4. Zamieszczamy kadr (z widocznymi konturami ilustracji) z komiksu wydanego w Polsce (wydanego na polski rynek). Kadry pochodzą z wydań tylko albumowych, zeszytowych, integralnych, nie można zamieszczać z antologii, czasopism, zinów, itp.)
5. Rozmiar dodawanego kadru nie może być mniejszy niż 300x200 pikseli.
6. W jednym poście można podać tylko jedną odpowiedź,  (nie można poprawiać odpowiedzi) i nie można bezpośrednio pod swoim postem ponownie udzielać odpowiedzi. Dopiero po odpowiedzi przynajmniej jednego gracza (odgadującego) można udzielić ponownej odpowiedzi.
7. Odpowiadający musi podać dokładny tytuł komiksu i serii.
8. Ewentualne podpowiedzi są kwestią chęci użytkownika, który dodaje nowy kadr. (Zadający zagadkę decyduje czy będzie to podpowiedź słowna czy w postaci dodatkowych kadrów).
9. Jeśli po trzech podpowiedziach lub po 48 godzinach zagadka nie zostanie rozwiązana, zadający lub moderator ma prawo zadać nową zagadkę.
10. Zagadkę może zadać tylko ten użytkownik, który odgadnie tytuł, nie można oddać prawa do zadawania komuś innemu. (wyjątek - patrz punkt 11.)
11. Punkt otrzymuje osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi i zada nową zagadkę. Zagadka musi się pojawić w ciągu 12h, w przeciwnym wypadku nową zagadkę zadaje poprzedni użytkownik. Zadający może zrzec się prawa wstawienia kadru na rzecz moderatorów, jednak nie może wtedy odgadywać.
12. Poprawna odpowiedź musi być potwierdzona w ciągu 12h, jeżeli autor zagadki nie pojawia się na forum, to nową zagadkę zadaje moderator/admin. Nikt nie dostaje punktu. Odpowiedź może być też potwierdzona przez moderatorów.
13. Jeżeli zagadka z danego komiksu już była, to nie umieszczamy ponownie innych kadrów z tego samego tytułu.
14. Gramy do 20 punktów, ale każdy z trzech pierwszych musi tyle zdobyć, czyli pierwszy zdobywa 20 punktów, zadaje ostatnią zagadkę i czekamy, aż kolejne dwie osoby zdobędą te 20 punktów.
15. Uczestnik, który odgadł tytuł ma turę przerwy - po odgadnięciu zadanej przez niego zagadki nie może odpowiadać na kolejną.
16. Wygrywający konkurs mają jedną edycję przerwy od nagród, tzn.  przyjmują obowiązki moderatorów konkursu. Uczestniczą w nim. Mogą grać i zadawać zagadki, ale przede wszystkim czuwają nad przestrzeganiem regulaminu.
17. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie.

Tytuły komiksowych nagród od wydawnictwa Scream Comics dla tej edycji konkursu:
- Wika i gniew Oberona
- Blackwood
- First Moon

Nagrody ufundowane przez administrację komikspec.pl:
Flash - 4 - Cofnąć czas
Deadpool - Classic, tom 1
Odrodzenie - Batman: Noc Ludzi Potworów

Trzej zwycięzcy otrzymują po dwa komiksy - jeden z 1 puli i jeden z drugiej puli. Pierwszeństwo wyboru według kolejności miejsc na podium.

W tym wątku można tylko zadawać zagadki i zamieszczać odpowiedzi. Wszelkie dyskusje mogą toczyć się w oddzielnym wątku: „Konkurs – Z jakiego komiksu jest ten kadr? Komentarze, opinie, pytania.”
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy.
Niezobowiązujący temat dnia: woda. Kto pierwszy przygotuje kadr związany z wodą zaczyna.   :) Powodzenia i dobrej zabawy.

Strony: [1] 2