Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Rodrigues

Strony: [1]
1
Dział ogólny / Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« dnia: Pt, 07 Czerwiec 2024, 13:53:54 »
Regulamin 17 edycji konkursu „Z jakiego komiksu jest ten kadr?”

1. Konkurs prowadzą jego moderatorzy: srogin, kubisz, Rodrigues. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.06.2024 o godz. 12:00 poprzez zadanie pierwszej zagadki przez jednego z moderatorów.

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie podanie tytułu komiksu, z którego pochodzi przedstawiony kadr. Odpowiedź musi być jednoznaczna, najlepiej by był to dokładny tytuł komiksu i serii czy numer danego albumu, tak żeby zadający zagadkę nie miał wątpliwości o jaki komiks chodzi autorowi odpowiedzi. Interpretując odpowiedź należy wykazywać się zdrowym rozsądkiem i koleżeństwem. Ewentualne sporne sytuacje należy rozstrzygać na korzyść odgadującego.

3. Zamieszczamy kadr (z widocznymi konturami ilustracji) z komiksu wydanego w Polsce (wydanego na polski rynek). Kadry pochodzą tylko z wydań albumowych, zeszytowych, integralnych lub wydanych w postaci antologii. Nie można zamieszczać kadrów z magazynów komiksowych (zbierających krótkie formy komiksowe lub podzielone albumy), komiksów bez numeru ISBN oraz wydawnictw nie komiksowych, takich jak gazety i czasopisma, czy też komiksów publikowanych wyłącznie w Internecie. Nie można w ramach podpowiedzi podawać numeru ISBN oraz okładki odgadywanego komiksu. Nie można ingerować graficznie w zadawany kadr w sposób zmieniający jego wygląd lub sposób przedstawienia w komiksie.

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

5. Rozmiar dodawanego kadru nie może być mniejszy niż 300x200 pikseli, dbamy zdjęcia nie były rozmazane i nieczytelne.

6. Kadr z komiksu umieszcza uczestnik, który rozwiązał ostatnią zagadkę.

7. Listę z wynikami uaktualnia osoba, której kadr został odgadnięty. Zmiany w liście z punktacją przeprowadzane przez użytkowników mogą dotyczyć tylko dodania jednego punktu osobie, która odgadła zagadkę. Wszelkie inne zmiany (odejmowanie/dodawanie punktów sobie/innym uczestnikom zabawy) są zabronione.

8. Czas na rozwiązanie zagadki wynosi 48 godzin od chwili jej zadania, w trakcie których zadający może udzielić dowolną ilość podpowiedzi, oznaczonych nr 1, 2, 3, etc. Czas udzielenia i forma podpowiedzi (podpowiedź słowna, w postaci dodatkowych kadrów lub inna) są kwestią decyzji uczestnika, który je dodaje. Każda z podpowiedzi musi być jednoznacznie nazwana jako podpowiedź. Jeśli po 48 godzinach od zadania zagadki nie zostanie ona rozwiązana, moderator ma obowiązek zadać nową zagadkę. Punktacja pozostaje bez zmian.

9. Każdemu odgadującemu uczestnikowi przysługują 2 próby odgadnięcia tytułu. Prawo do kolejnych 2 prób odpowiedzi na daną zagadkę jest możliwe wyłącznie w przypadku dodania podpowiedzi. W jednym poście można podać tylko jedną odpowiedź. Swojej drugiej odpowiedzi można udzielić dopiero pod odpowiedzią innego gracza (jako odpowiedź innego gracza rozumiana jest próba odgadnięcia tytułu, nie zaś dowolny post).

Wyjątek! Jeżeli po upływie dwóch godzin nikt z uczestników nie udzieli odpowiedzi, ostatni odpowiadający może ponownie odpowiadać. Jeżeli po 2 próbach uczestnik nie zdoła podać prawidłowej odpowiedzi, nie może dalej odpowiadać do czasu kolejnej podpowiedzi

Nie wolno edytować lub usuwać postów.

10. Punkt otrzymuje osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi. Poprawna odpowiedź powinna być potwierdzona przez zadającego w ciągu 12 godzin. Jeśli po upływie 12 godzin zadający zagadkę nie potwierdzi poprawnej odpowiedzi, w jego imieniu może to zrobić moderator i uaktualnić tabelę punktową. Opcjonalnie, zgadujący może udowodnić poprawność swojej odpowiedzi i jeżeli zrobi to w sposób nie budzący wątpliwości, otrzymuje punkt (moderator wstawia aktualną tabelę wyników) i zadaje zagadkę.

11. Uczestnik, który odgadł prawidłowy tytuł ma turę przerwy – po odgadnięciu zadanej przez niego zagadki nie może odpowiadać na kolejną. Jeżeli mimo to udzieli odpowiedzi:

- w przypadku gdy jego odpowiedź jest błędna – stosuje się pkt 14 regulaminu.

- w przypadku gdy jego odpowiedź jest poprawna – zagadkę traktuje się jako niebyłą, zadający ją zadaje kolejną (może to prawo scedować na moderatorów jeżeli np. uzna, że przygotowanie przez niego kolejnej opóźniłoby grę), a uczestnik, który nie mógł zgadywać nadal pauzuje oraz stosuje się do niego pkt 14 regulaminu.

12. Zagadkę należy zadać w ciągu 12 godzin od potwierdzenia poprawności odpowiedzi/dodania punktu.

Wszystkich grających prosi się o przestrzeganie tej zasady, ze względu na szacunek wobec innych uczestników zabawy i nie wstrzymywanie innym gry.

13. Zagadkę może zadać tylko ten uczestnik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na poprzednią zagadkę. Nie można oddać prawa do jej zadania innemu uczestnikowi. Jeżeli ktoś nie potrafi wkleić zdjęcia, zostanie mu udzielona pomoc przez moderatora.

Uczestnik może poprosić moderatora o zadanie zagadki w jego imieniu. W takiej sytuacji uczestnik pauzuje 2 zagadki - nie może odpowiadać na zagadkę zadaną zamiast niego przez moderatora oraz na następną zadaną zagadkę. Jeżeli mimo to udzieli odpowiedzi nakładane jest ograniczenie zgodnie z pkt 14. Zagadkę ponownie zadaje moderator.

14. W przypadku naruszenia regulaminu gracz zostaje pozbawiony prawa udzielania odpowiedzi przez następne:
- 5 zagadek – w przypadku usunięcia/modyfikacji postu z odpowiedzią
- 3 zagadki – w przypadku udzielenia odpowiedzi w momencie w którym pauzował
- 1 zagadki – w przypadku w którym udzielił więcej niż 2 odpowiedzi na jeden kadr

Kary za powyższe przewinienia obowiązują od momentu ich wystąpienia, nakładane są odgórnie i nie wymagają potwierdzenia moderatorów - wystarczające jest wskazanie przewinienia przez innych graczy. Niezauważone naruszenie regulaminu przez gracza w chwili popełnienia błędu powoduje jedynie przesunięcie kary w czasie i nie wstrzymuje konkursu. Ewentualne punkty zdobyte przez tego gracza, w czasie w którym powinien pauzować, zostaną anulowane. Pozostałe punkty, będące efektem jego gry, a przydzielone pozostałym graczom pozostaną w punktacji.
Oprócz powyższych moderatorzy mogą nałożyć karę czasową, od 12 do 72 godzin przerwy od udziału w konkursie, w przypadku innych naruszeń regulaminu (np. zamieszczenie zagadki niezgodnej z pkt. 3 regulaminu lub nie wstawienie nowej zagadki lub nie potwierdzenie poprawnej odpowiedzi w regulaminowym czasie 12 godzin). Raz ustanowiony czas kary za dane przewinienie nie może ulec skróceniu ani wydłużeniu i od tej pory obowiązuje przy każdym następnym naruszeniu tego typu.
W przypadkach złamania regulaminu, w sposób nie ujęty w powyższym zestawieniu, kara pauzy będzie ustalona indywidualnie przez moderatorów.

15. Gra jest podzielona na trzy Etapy.

Etap I:
Gra się toczy do uzyskania przez jednego gracza 5 punktów, co będzie równoznaczne z zakończeniem etapu. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu I i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga! W Etapie I nie mogą brać udziału osoby, które w którejkolwiek z dotychczasowych edycji konkursu, zajęły 1, 2 lub 3 miejsce.
Są to: l_z_l, Jaxx, kierpic, Leyek, Lyricstof, Motyl, muaddib, ramirez82, Remy LeBeau, Rodrigues, srogin, Toranga, vision2001, LukCook, Guru_Komiksu, HaVoK, kubisz.

Etap II:
Mogą w nim brać udział wszyscy chętni gracze. Gra się toczy do uzyskania 10 punktów przez jednego gracza, nie będącego zwycięzcą Etapu I. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu II i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga – zwycięzca Etapu I może nadal brać udział w grze i zdobywać punkty, jednakże może zdobyć maksymalnie 10 punktów, po czym kończy grę na tym etapie. Dla przejrzystości gry gracz ten będzie posiadać oznaczenie przy swoim nicku [zw. etapu I].

Etap III:
Mogą w nim brać udział wszyscy chętni gracze. Gra się toczy do uzyskania 10 punktów przez jednego gracza, nie będącego zwycięzcą Etapu I lub Etapu II. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu III i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga – zwycięzcy Etapów I i II mogą nadal brać udział w grze i zdobywać punkty, jednakże limit ich punktów to maksymalnie 10, po czym kończą grę na tym etapie. Dla przejrzystości gry gracze ci będą posiadać oznaczenie przy swoich nickach – odpowiednio [zw. etapu I] i [zw. etapu II].

Zagadki, rozpoczynające kolejne etapy, zadają zwycięzcy etapów wcześniejszych, po oficjalnym potwierdzeniu zakończenia etapu przez moderatorów.

Uwaga! Rozpoczęcie każdego kolejnego etapu powoduje reset punktów zdobytych dotychczas przez graczy, tj. wszyscy gracze, którzy zdecydują na przystąpienie do gry w kolejnych etapach rozpoczynają grę z zerowym stanem punktów. Wszystkie inne warunki gry pozostają niezmienione dla wszystkich graczy.

Punkty zdobyte na każdym z trzech etapów nie zostają jednak utracone. Po zakończeniu Etapu III nastąpi zsumowanie dla każdego gracza wszystkich zdobytych przez niego punktów na każdym z trzech etapów i na tej podstawie utworzona zostanie klasyfikacja generalna graczy.

Każdy z grających może uzyskać maksymalnie 20 pkt w klasyfikacji generalnej.

Trzy osoby z najwyższą liczbą zdobytych łącznie punktów (niezależnie, czy zostali wcześniej zwycięzcami na którymś z etapów) zostaną zwycięzcami całej edycji i będą mieli prawo wyboru jednej z nagród.
Klasyfikacja generalna zostanie utworzona z poszanowaniem zasad pierwszeństwa, tj. w przypadku wystąpienia jednakowej liczby punktów, wyższe miejsce zajmie ten gracz, który jako pierwszy osiągnął dany wynik. Nad prawidłowym sumowaniem punktów czuwać będą moderatorzy.

16. Zwycięzcy konkursu z klasyfikacji generalnej mają jedną edycję przerwy od nagród przy następnej edycji, tzn. przyjmują obowiązki moderatorów.

17. Moderatorzy bieżącej edycji, mogą brać udział w grze, z zastrzeżeniem, że każdy może zdobyć maksymalnie po 3 pkt w Etapach II i III. W przypadku uczestnictwa moderatorów w grze na którymkolwiek z etapów, każdy przy swoim nicku na liście graczy będzie posiadał oznaczenie [mod.] oraz będzie ich obowiązywał reset punktów jak każdego pozostałego gracza.

18. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

19. Zasady przyznawania nagród

W pierwszej kolejności nagrody wybierają trzej zwycięzcy klasyfikacji generalnej stosownie do zajętego miejsca (osoba z najwyższą liczbą punktów wybiera jako pierwsza). Następnie zwycięzca Etapu I, Etapu II oraz Etapu III. W sumie 6 nagród podstawowych.

Pozostałe 2 nagrody są nagrodami dodatkowymi i zostaną przyznane:
- 2 graczom, którzy odgadną zagadkę w najkrótszym czasie od jej zadania (nagrody nie mogą być przyznane tej samej osobie).

Gracze wygrywający nagrody dodatkowe wybierają je po zwycięzcach nagród podstawowych w zależności od uzyskanego czasu odgadnięcia.

A oto nagrody 17 edycji konkursu „Z jakiego komiksu jest ten kadr?” :

1. Komiks „Brygada”


2. Komiks "Celestia"


3. Komiks "Rewolucyjny mechanizm, czyli po nitce do komputera"


4. Komiks "Retro"


5. Komiks "Przygody Stasia i Złej Nogi (wersja kolorowa)"


6. Komiks "Tunele"


7. Komiks "Pestka"


8. Rysunek oryginalny - Autor: Dominik "Szczezz" Szcześniak - format A4


9. Rysunek oryginalny - Autor: Ottoich - format A4- (kartka ze szkicownika A4 - po usunięciu części z perforacją format jest mniejszy)


10. Zinek komiksowy "To źle brzmi!!!" z wrysem Ernesto Gonzalesa (format A5 - 16 stron)


11-?? Te nagrody zostaną odblokowane w późniejszym etapie rozgrywki a ich fundatorem jest wydawnictwo Mandioca (w związku z natłokiem działań wydawniczych nie otrzymaliśmy jeszcze konkretnej listy tytułów, więc dalej cierpliwie na nią czekamy)


Za nagrody dziękujemy wydawnictwu Kultura Gniewu, wydawnictwu Mandioca oraz wydawnictwu Studio Lain. Osobne podziękowania kierujemy do autorów oryginalnych rysunków a także wszystkich podmiotów zaangażowanych w wydanie bezpłatnego zina "To źle brzmi!!!", który posłużył jako "płótno" pod wrys Ernesto.

Nagrody, które nie zostaną wybrane przechodzą na kolejną edycję konkursu.

Powodzenia wszystkim grającym, a przede wszystkim dobrej zabawy! Do zobaczenia jutro o 12:00 8)

2
Dział ogólny / Nagrody Orient Men
« dnia: Śr, 24 Kwiecień 2024, 19:14:33 »
Zakładam temat (który sprzyja licznym dyskusjom), aby odciążyć pozostałe wątki.

ORIENT MEN
Nagrody polskiego środowiska komiksowegoNagrody Orient Men są nagrodami ufundowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe. Od roku 2010 (nagrody za rok 2009) były przyznawane pod nazwą Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Od 2020 roku Nagrody otrzymują nazwę Orient Men, z jednej strony – honorując jednego z największych polskich twórców komiksowych – Tadeusza Baranowskiego, a z drugiej – podkreślając swoją środowiskową rolę. Od kilku lat Nagrody są przyznawane przez szersze grono niż członkowie Stowarzyszenia, które nazwano Polską Akademią Sztuki Komiksu.

Dotychczasowi laureaci nagród:

2009
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – ex aequo “Fun Home. Tragikomiks rodzinny”, Alison Bechdel, Abiekt.pl, Timof i cisi wspólnicy i “Opowieści z hrabstwa Essex”, Jeff Lemire, Timof i cisi wspólnicy
- Najlepszy polski komiks – “Łauma”, Karol Kalinowski, kultura gniewu
- Najlepszy rysownik – Shaun Tan (“Przybysz”)
- Najlepszy scenarzysta – Alex Robinson (“Wykiwani”)


2010
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Niedoskonałości”, Adrian Tomine, kultura gniewu
- Najlepszy polski komiks – “Osiedle Swoboda”, Michał Śledziński, kultura gniewu
- Najlepszy rysownik – Tony Sandoval (“Nocturno”)
- Najlepszy scenarzysta – Grzegorz Janusz (“Wykolejeniec”)
 

2011
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Pinokio”, Winshluss, kultura gniewu
- Najlepszy polski komiks – “Czasem”, G. Janusz, M. Podolec, kultura gniewu
- Najlepszy rysownik – Wojciech Stefaniec (“Szelki”)
- Najlepszy scenarzysta – Grzegorz Janusz (“Czasem”, “Tymczasem”)
- Najlepszy komiks on-line – “Głosy w mojej głowie” (Maciej Łazowski)

 
2012
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Zagubione dziewczęta”, Alan Moore, Melinda Gebbie, Mroja Press
- Najlepszy polski komiks – “Rozmówki polsko-angielskie”, Agata Wawryniuk, kultura gniewu
- Najlepszy rysownik – Craig Thompson (“Habibi”)
- Najlepszy scenarzysta – Tomasz Samojlik (“Ryjówka przeznaczenia”)
- Najlepsza okładka – “Long John Silver 2: Neptun”, Mathieu Lauffray, Taurus Media


2013
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Kot Rabina”, Joann Sfar, Wydawnictwo Komiksowe
- Najlepszy polski komiks – “NOIR”, Łukasz Bogacz, Wojciech Stefaniec, timof comics
- Najlepszy rysownik – Cyril Pedrosa (“Portugalia”)
- Najlepszy scenarzysta – Michał Rzecznik (“Maczużnik”)
- Najlepsza okładka – “Czerwony Pingwin musi umrzeć”, Michał Śledziński, kultura gniewu


2014
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Ralph Azham”, Lewis Trondheim, timof comics
- Najlepszy polski komiks – “Blaki. Czwórka”, Mateusz Skutnik, Centrala
- Najlepszy rysownik – Krzysztof Gawronkiewicz (“Powstanie. Za dzień, za dwa”)
- Najlepszy scenarzysta – Daniel Chmielewski (“Zapętlenie”, “Podgląd”)
- Najlepsza okładka – “Zaklęcie Boga Pytona”, Filip “Fil” Wiśniowski, Ojciec Rene, Bazgrolle

 
2015
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Kroniki dyplomatyczne”, Christophe Blain, Abel Lanzac, Christophe Blain, timof comics
- Najlepszy polski komiks – “Wróć do mnie jeszcze raz”, Bartosz Sztybor, Wojciech Stefaniec, timof comics
- Najlepszy rysownik – Wojciech Stefaniec (“Wróć do mnie jeszcze raz”)
- Najlepszy scenarzysta – Bartosz Sztybor (“Wróć do mnie jeszcze raz”)
- Najlepsza okładka – “Usta pełne śmierci”, Łukasz Mazur, ATY

 
2016
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Codzienna walka” scen. i rys. Manu Larcenet, Wydawnictwo Komiksowe
- Najlepszy polski komiks – “Będziesz smażyć się w piekle” scen. i rys. Krzysztof Owedyk, kultura gniewu
- Najlepszy rysownik – Krzysztof Owedyk (“Będziesz smażyć się w piekle”)
- Najlepszy scenarzysta – Krzysztof Owedyk (“Będziesz smażyć się w piekle”)
- Najlepsza okładka – “Domek w środku lasu żywych trupów” Łukasz Mazur, ATY

Od tego roku ulega to formalizacji i do grona członków Akademii zaliczane będą osoby aktywnie działające w sferze polskiego komiksu oraz dotychczasowi laureaci Nagród Orient Men. Ogłoszenie oficjalnych nominacji odbywa się podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, natomiast rozdanie nagród – podczas festiwalu Komiksowa Warszawa.

 
2017
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Ziemia swoich synów” scen. i rys. Gipi, timof comics
- Najlepszy polski komiks – “Totalnie nie nostalgia” scen. Wanda Hagedorn, rys. Jacek Frąś, kultura gniewu/Wydawnictwo Komiksowe
- Najlepszy komiks dla dzieci: “Malutki lisek i wielki dzik, tom 3” scen. i rys. Berenika Kołomycka, Egmont
- Najlepszy debiut: Henryk Glaza (“Tylko spokojnie”)
- Najlepszy rysownik – Jacek Frąś (“Totalnie nie nostalgia”)
- Najlepszy scenarzysta – Jacek Świdziński (“Powstanie. Film narodowy”)

 
2018
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Pantera” scen. i rys. Brecht Evans, timof comics
- Najlepszy polski komiks – “Pan Żarówka” scen. i rys. Wojciech Wawszczyk, kultura gniewu
- Najlepszy komiks dla dzieci – “Malutki Lisek i Wielki Dzik: Tamtędy” scen. i rys. Berenika Kołomycka, Egmont
- Najlepszy debiut – Agnieszka Świętek (“Obiecanki”)
- Najlepszy rysownik – Daniel Chmielewski (“Ja, Nina Szubur”)
- Najlepszy scenarzysta – Anna Krztoń (“Weź się w garść”)


2019
- Złoty Orient Men – Tadeusz Baranowski
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Donżon” scen. i rys. Lewis Trondheim, Joann Sfar, Boulet, timof comics
- Najlepszy polski komiks – “Brom” scen. i rys. Unka Odya, Wydawnictwo 23
- Najlepszy komiks dla dzieci – “Malutki Lisek i Wielki Dzik: Huk” scen. i rys. Berenika Kołomycka, Egmont
- Najlepszy debiut – Rafał Mikołajczyk (“Niezwyciężony“)
- Najlepszy rysownik – Wojciech Stefaniec (“Rita”)
- Najlepszy scenarzysta – Jan Mazur (“Koniec świata w Makowicach“)
 

2020
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Indyjska włóczęga” scen. Alain Ayroles, rys. Juanjo Guarnido, Egmont Polska
- Najlepszy polski komiks – “Koniec lipca” scen. i rys. Maria Rostocka, kultura gniewu
- Najlepszy komiks dla dzieci – “Malutki Lisek i Wielki Dzik: Okropieństwo” scen. i rys. Berenika Kołomycka, Egmont Polska
- Najlepszy debiut – Ewa Ciałowicz (“Mówili na niego Karol”)
- Najlepszy scenariusz – Maria Rostocka (“Koniec lipca”)
- Najlepszy rysownik – Jakub Rebelka (“Judasz”)


2021
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Raport Brodecka” scen. i rys. Manu Larcenet, Mandioca
- Najlepszy polski komiks – “Oszołomiające bajki urłałckie” scen. i rys. Krzysztof Owedyk, kultura gniewu
- Najlepszy komiks dla dzieci – “Bajka i jej gang” scen. i rys. Marcin Podolec, Egmont Polska
- Najlepszy debiut – Kamila Król (“Rusałka“)
- Najlepszy scenariusz – Krzysztof Owedyk (“Oszołomiające bajki urłałckie“)
- Najlepszy rysownik – Krzysztof Owedyk (“Oszołomiające bajki urłałckie“)

 
2022
- Złoty Orient Men – Tomasz Kołodziejczak
- Najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce – “Samotność komiksiarza” scen. i rys. Adrian Tomine, kultura gniewu
- Najlepszy polski komiks – “Zasada trójek”, scen. i rys. Tomasz Spell, kultura gniewu
- Najlepszy komiks dla dzieci – “Malutki Lisek i Wielki Dzik: Trzy słowa” scen. i rys. Berenika Kołomycka, Egmont
- Najlepszy debiut – Arttricia i Hophop (“Wianek“)
- Najlepszy rysownik – Wojciech Stefaniec (“Bardo: Rege“)
- Najlepszy scenarzysta – Daniel Odija (“Bardo: Rege“)

 
Dane pochodzą ze strony https://pask-nagrody.pl/o-nagrodach/
 

3
Komiksowe festiwale / Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej 2024 (18-21.04)
« dnia: Wt, 02 Kwiecień 2024, 17:17:18 »
Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej 2024

18-21 kwietnia  2024
Strona festiwalu:
https://komiksy-poznan.pl/

Poniżej prezentacja festiwalowych zinków

https://komiksy-poznan.pl/darmowe-komiksy/

Cytuj
Polski


(Do)Prawdy - Tala Gryzda

Tala Gryzda – autorka krótkich form komiksowych i ilustracji, badaczka (głównie serbskiego) komiksu niezależnego, kolekcjonerka zinów, czasem recenzentka. Laureatka Nagrody im. dra T. Marciniaka za najlepszy tekst naukowy o komiksie. Kiedy nie gryzda do Internetu i zinów, ilustruje badania terenowe nad polską kulturą i pracą w kulturze.

Czy prawda objawiona wygra z gówno prawdą? Czy statystycznie jesteśmy czymś więcej niż słupkiem? Czy kot to najprawdziwsze piękno, a filozofia jest nam taka niezbędna? O co chodzi z jugosłowiańską misją kosmiczną i czy Marks rozkwasi nos Žižkowi? Na te i kilka innych pytań być może nie znajdziecie tu odpowiedzi. Ale czy naPRAWDĘ o odpowiedzi w życiu chodzi?

Cytuj
Polski


Inne dziady #2 Kopciuch wystartował - Dominik Szcześniak ; Otoczak

Cytuj
Polski


Wypieki na twarzy - Mar Bogdanis

Rynek piekarniczy nikogo nie oszczędza. Marek i jego kawiarnia Marex zaciekle rywalizują z Wojtek’s Patisserie z budynku naprzeciwko. Rywalizacja nie jest odwzajemniona. Jaki jest sekret sukcesu Wojtka? Kto wygra w konkursie Top Buła Awards? I czy Marek zapłaci Marcelinie za nadgodziny???

Mar Bogdanis, pierwszy tego imienia, jest autorem komiksów, ilustratorem i grafikiem. Pochodzi z Trójmiasta i jak nie musi, to się stamtąd nie rusza. W wolnych chwilach gra w RPG, kupuje książki i komiksy (czasem nawet je czyta!) i płacze nad rozlanym mlekiem. Jest znajdowalny w internecie, między innymi, jako @mbogdanis na instagramie.

Cytuj
Polski


Fiasko #5 - Otoczak

Autorski nieregularny zin komiksowo – satyryczno – konstetacyjny. Zawartość stanowią zazwyczaj pojedyncze plansze jako wycinki różnych światów. W numerze 5 mamy do czynienia z mocno kotrastowym zabiegiem formalnym, korzystającym z możliwości druku bezmarginesowego. Wolna przestrzeń jak i wolność nie istnieje!

Otoczak czyli Rafał Tomczak, wcześniej Tomas lub Tomaz. Autor komiksowej trylogii „Bi Bułka” oraz zinów: „Czarny Padół”, „Rozmagnes”, „Fiasko”. Przedstawiciel polskiej alternatywy komiksowej oraz poeta i wokalista zespołu muzycznego „Płetwonurki Szczurki” (duet z Radkiem Boruszakiem). Obecnie pracuje nad serią komiksową „Le Hektor” oraz parakomiksowym biuletynem satyrycznym „Fiasko”.

Cytuj
Zagraniczny


FCBD 2023 Choujin X & Rooster Fighter - Sui Ishida

Choujin X: Best friends Tokio and Azuma do everything together, even if most of the time it feels like Tokio is just stumbling along in Azuma’s cooler, more talented footsteps. But when they’re attacked one night by a superhuman mutant called a choujin, Tokio finally has a chance to shine-by turning into a choujin himself! Rooster Fighter: In a world where terrifying monsters walk the earth, one heroic rooster is destined for greatness. When giant demons threaten the innocent, he’s going to show them who’s boss! Preview Material Rating: Teen

Cytuj
Zagraniczny


FCBD 2023 Sacrificers #1 - Rick Remender ; Max Fiumara

Tomorrow is a harmonious paradise thanks to the careful oversight of five families who make everything perfect… for the price of one child per household. Now, as that bill comes due, a son expected to give everything for a family that never loved him, and an affluent daughter determined to destroy utopia, must unite to end one generation’s unnaturally protracted reign. Bestselling writer RICK REMENDER (LOW, DEADLY CLASS, Uncanny X-Force) joins forces with the insanely talented MAX FIUMARA (Amazing Spider-Man, FOUR EYES, Lucifer) to take you through the dark science fiction world of THE SACRIFICERS! Get an advance look at 2023’s most stunning new ongoing series with this Free Comic Book Day special! Preview Material Rating: Teen

Cytuj
Zagraniczny


FCBD 2023 Fishflies #1 - Jeff Lemire

The newest series from New York Times bestselling and Eisner Award-winning writer/artist JEFF LEMIRE (THE BONE ORCHARD MYTHOS, LITTLE MONSTERS, GIDEON FALLS, Sweet Tooth, Essex County). The town of Belle River is infested with fishflies and the streets are carpeted with tiny insects… but that’s just the start of the strange happenings and bad omens! When Franny Fox runs away from home, she befriends a strange, silent monster and sets off a chain of events that will unite the entire town in terrible ways. FISHFLIES #1 will clock in at an expanded 64 pages and land in stores this June-so don’t miss out on this exclusive Free Comic Book Day preview issue for an early look! Exclusive Original Material Rating: Mature

Cytuj
Zagraniczny


FCBD 2023 West of Sundown #1 - Tim Seeley ; Aaron Campbell ; Jim Terry

A beautiful vampire must flee monster slayers in New York City and reclaim the ancestral soil that restores her undead flesh. But the world has changed since she was reborn in the New Mexico desert, and now Constance der Abend and her loyal assistant Dooley must adapt to life in the rough frontier town of Sangre de Moro, where all sorts of monsters have settled. A western tale of survival starring a cast of literary horrors from the diabolical minds of Tim Seeley, Aaron Campbell, and Jim Terry. Reprint Material Rating: Mature

Cytuj
Zagraniczny


Trick-or-Read 2023 Captain Marvel #1 - Kelly Sue DeConnick ; Dexter Soy

Reprints CAPTAIN MARVEL (2012) #1 by writer Kelly Sue DeConnick and artist Dexter Soy, the start of DeConnick’s groundbreaking run that took Carol Danvers from “Ms. Marvel” to Captain Marvel! Just in time for Marvel Studios’ The Marvels, soar higher, faster, and further with Captain Marvel as she proves herself to be Earth’s Mightiest Hero in this transformative saga.

Cytuj
Zagraniczny


Trick-or-Read 2023 Dark Spaces #1 - Scott Snyder ; Hayden Sherman

Six weeks into the slow burn of the historic Arroyo Fire, a crew of women from an inmate firefighting program are risking everything on the frontlines when their newest recruit – a white-collar convict with a deep network of shady dealers – discovers they’re mere miles from her crooked former associate’s mansion. When she proposes a plan to abandon their duties and hunt for riches under cover of smoke and ash, the team must decide if they’re ready to jeopardize their one sure path back to normalcy for a shot at a score that would change their lives… But is this a flicker of fortune or a deadly trap? Scott Snyder and breakout artist Hayden Sherman craft an unforgettable heist for a new age in Dark Spaces: Wildfire.

Cytuj
Zagraniczny


Trick-or-Read 2023 The Amazing Spider-Man #1 The Birth of Tombstone - John Romita, Jr.

reprints AMAZING SPIDER-MAN #3 by writer Zeb Wells and John Romita Jr., a key early chapter of Spider-Man’s current era. Witness a brutal battle between Spider-Man and Tombstone that proves without doubt that Tombstone is Spidey’s most terrifying foe! Tombstone will play a major role in an AMAZING SPIDER-MAN event later this year, and it all took root here as this iconic villain’s haunting origin is revealed for the first time!

Cytuj
Zagraniczny


Trick-or-Read 2023 Origin PTSD Radio #1

Cytuj
Zagraniczny


Moon Knight: Knight of Blood #1, reprinting Moon Knight #18 - Jed MacKay and Federico Sabbatini

Reprints MOON KNIGHT #18 by writer Jed Mackay and artist Federico Sabbatini, an action-packed entry in the character’s best-selling current ongoing series! The issue sees Moon Knight team up with fan-favorite hero Tigra against a deadly new gang of vampires. Tragedy will strike Moon Knight in the near future, so enjoy this perfect standalone adventure for the spooky season while you can…

Cytuj
Zagraniczny


Trick-or-Read 2023 Lovely Muco Witch Hat Atelier Kitchen #1 - Hiromi Sato ; Vivian Truong

Witch Hat Atelier is back in this culinary spinoff that lets readers try their hand at recreating a variety of sumptuous recipes! Night falls on the Witch Hat Atelier, and Coco and her fellow apprentices take to their beds. In the quiet of midnight, Qifrey and Olruggio are finally free to pursue their culinary experiments. The magic of the kitchen comes alive as they cook puddings, stews, parfaits, and jellies, and when the sun rises, Coco and the gang are there to savor every bite! Includes a variety of sweet and savory recipes with step-by-step instructions to help readers recreate their favorite dishes.

Cytuj
Polski


Ready to Hear Your Story - Edyta Kranc

„Ready to hear your story” to symboliczna, poetycka opowieść o odnajdywaniu siebie. Ma dawać nadzieję i wsparcie, ale również skłaniać do refleksji i do wiary w to, że nowy początek jest możliwy. Główna bohaterka gubi się we własnych wspomnieniach i zmaga się z balastem przeszłości. Spotykamy ją w momencie, gdy przełamanie kryzysu jest blisko. Na te drodze spotka ona nietypową towarzyszkę, która pomoże jej zrozumieć jej własne wnętrze i emocje. Dziękuję Roni Nova za inspirującą korespondencję i współpracę w trakcie maratonu oraz Keren Katz i Aleksandrowi Gniotowi za zorganizowanie i koordynowanie projektu.

Edyta Kranc (1986) – visual artist. He creates illustrations, comics and videos. A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Academy of Fine Arts in Łódź. She published, among others: in the „Pismo” magazine, „Zeszyty Komiksowe” and selected thematic anthologies.

Edakranc.pl
instagram/edakranc

Cytuj
Zagraniczny


Coffee Nowadays - Roni Nova

A young woman tries to make coffee amidst the wreckage

Roni Nova is a young comic artist and illustrator. She’s not great at burying her feelings and so her work tends to lean towards the surreal-autobiographical. Her lines are wobbly. Her heart is bare. Her inbox is open, too, and she’s always happy to talk. roninova2610@gmail.com


Cytuj
Polski


Ribbit Affair - Bogumiła Pepasińska

Czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia? Czy żaba może być stalkerem? Czy w cyrku naprawdę używa się magii?
Tego dowiecie się z krótkiej historii cylindra, sukienki tutu i jednego młotka – właśnie te trzy przedmioty były inspiracją dla stworzenia “Ribbit Affair”. Komiks powstał w trakcie 12-godzinnego maratonu komiksowego z udziałem artystów z Polski oraz Izraela. “Ribbit Affair” łączy się z  “The Continuing Story of Maxwell Edison” autorstwa Daniela Goldsteina, który do budowy swojej opowieści wykorzystał te same przedmioty – tutu, cylinder oraz młotek.

Bogumiła “Bozia” Pepasińska
Born in 1992 in Kielce. Graduate of the Academy of Fine Arts in Łódź. Friends call me “Bozia” and my enemies call me “would you draw something for free?”
When I was in college, I started drawing life-based comics strips and sharing them online. Hope they are still funny.
On a daily basis I’m involved in graphic design, drawing storyboards and illustration.

Find me:
https://www.instagram.com/bozioweczki/
https://www.facebook.com/bogumila.bozia.pepasinska

Cytuj
Zagraniczny


The Continuing Story of Maxwell Edison - Daniel Goldstein

A bittersweet Homage to several songs by the Beatles.

Daniel Goldstein is a comics artist and illustrator who likes the Beatles but doesn’t love them? He recommends the following songs: Maxwell’s Silver Hammer, The Fool on the Hill, Rocky Raccoon, Lovley Rita, The Continuing Story of Bungalow Bill, For the Benefit of Mr. Kite, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. For more works by Daniel visit: www.danielgn.com

Cytuj
Polski


Lisek Liszka - Piotr Wojciechowski

This comic was created using four elements – a fox, a glass, a cow, and a boat. It’s a bizarre road story with a large dose of absurdity, which moral is that cooperation builds friendship and shartters boundaries.

Piotr Wojciechowski – author of the comic book series Gravedigger’s Tales. Co-creator of AKT magazine (the official publication of the Comics Association of Torun). Enthusiast of Roland Topor’s thought that seriousness is dust collecting in empty human heads. Fascinated by the surrounding world. In his works, in the likeness of Ignacy Krasicki, he puts animal masks on people. His illustrations only seemingly depict idyllic pictures, the artist appears to be on a constant, restless journey in search of a mysterious lost childhood….

Cytuj
Zagraniczny


The Heist - Omer Hoffmann

Guns, animal masks and a robbery gone wrong – The Heist is a short tale about two friends getting in the wrong van at the wrong time.

Omer Hoffmann is a renowned illustrator, cartoonist, and writer, with his work featured in picture books and comics globally. His accolades include the Andersen Honoree, a Silver Medal from SOI, and the Sydney Taylor Award. Residing in Israel, he shares his life with his partner and two children.

ohoffmann.com
Instagram.com/omer.hoffman
https://www.facebook.com/omer.hoffmann

Cytuj
Polski


12 Hours - Tomasz Niewiadomski

Po górach zasypanych różnymi przedmiotami wędrują postacie znane z Książki „Alicja w krainie czarów”. Człowiek rewolwer ratuje zmiennokształtnego kota z rąk Szalonego Kapelusznika. Historyjka z gatunku opowieści turystyczno-awanturniczych.
Tomasz Niewiadomski, born in Warsaw 1971
Since 1991 he has been making illustrations for polish science fiction magazine „Nowa Fantastyka”.
He has made comics and illustrations for many polish publishers.
In 2005 he was awarded first prize for a short comic story at Łódz comics festival.
His main comic book character is Ratman the time traveler. He also creates comics about cats.

Cytuj
Zagraniczny


When the Shit Hits the Fan - Noa Katz

A true story of wanting to be prepared for when the shit hits the fan, the end of the world!

Noa Katz is a 32-year-old independent illustrator and comic artist based in Tel Aviv. She has published five comic books in Israel and is currently working on two more.

Cytuj
Polski


The Otherside - Karol Patoła

The Otherside oraz Seelie to Improwizowany komiks, powstał podczas 12-godzinnowego maratonu rysunkowego. Wraz z Or Managed stworzyliśmy fantastyczną krainę która łączy się ze sobą poprzez magiczny portal.

Karol Patoła: Absolwent krakowskiego ASP na Wydziale Grafiki. Współtwórca zina Fanga i autor komiksowego Przewodnika po grach RPG. Miłośnik horrorów, muzyki z lat 80’tych. W wolnym czasie pracuje nad kolejnym komiksem i czyta książki o zombie.

Karol Patoła: A graduate of the Krakow Academy of Fine Arts at the Faculty of Graphics. Co-creator of the artzine Fanga. A lover of horror movies and music from the 80s.
In his free time, he works on another comic book and reads books about zombies.

Cytuj
Zagraniczny


Seelie - Or Menaged

A hollow seelie in a lonesome hut, never been graced by a kiss or a cut. Wandering the shores of a misty cove, forever searching for a heart to fill the hole.

Or Menaged is an illustrator, tattoo artist, animator, designer, cat sitter, and wartime art director. He works mainly in publishing and likes to make silly zines, scary graphic novels, and weird prints.

Cytuj
Polski


Fly Trap - Małgorzata Wowczak

Komiks opowiada historię muchy, która została zamknięta w słoiku.

Gosia Wowczak – comic book creator and co-founder of the „Fanga” zine. She is interested in oneiricism and suurelism in her works.

Cytuj
Zagraniczny


Haim - Or Segal

Or Segal is an artist, illustrator and graphic designer. She loves books, words and poetics and investigating the connection between art, illustration and comics.

Cytuj
Polski


Krok & Bruno - Piotr "Bichuck" Biczyński

Żarłoczny pies o imieniu Krok musi powstrzymać swój apetyt i znaleźć swojego kumpla Bruna na osiedlu pełnym jedzenia.

Piotr „Bichuck” Biczyński – Graduate of the comics and illustration course at OPT in Wroclaw. A cartoonist and traveler by passion. He likes black humor and conspiracy theories. He is inspired by sci-fi, fantasy and horror books, games and movies. In his free time, he draws comics from the Wasteland’s Children series.

https://www.instagram.com/bichucktime/

Cytuj
Zagraniczny


Girlfriend Material - Ilana Zeffren

A glimpse into the inner world and thoughts of Sandy, a broken hearted snail. Will she ever find love?

Ilana Zeffren is a comics artist from Tel Aviv. She has been drawing and writing a weekly cartoon for Haaretz newspaper’s weekend edition for the past ten years. Since her first graphic novel, 'Pink Story’ was published in 2005, she has released a variety of comic books, strips, and stories. Her work has been featured in both international and Israeli comics group exhibitions.
Instagram:@izeffren

www.ilanazeffren.com
Rishumon on Facebook
Rafi and Spageti Shop

Cytuj
Polski


Motanka - Michalina Targosz

Motanka Krótka powieść o dorastającej dziewczynie, poszukującej tożsamości w swoim spokojnym życiu, osadzona w baśniowych klimatach. W tym wszystkim jest motanka – zyskująca dziś na popularności słowiańska lalka, która w dawnych czasach miała być traktowana jako obiekt magiczny i talizman. Jej przeznaczeniem było spełnić pokładane w niej życzenia i oczekiwania…do czasu.

Michalina MiShiGo Targosz.
Twórczyni komiksów, ilustracji i opowieści w duchu słowiańskiej fantastyki, pełnej magi, odrobiny grozy i szczypty humoru. Na co dzień pracuje z dziećmi, często w roli fioletowej księżycowej czarownicy, zarażając pasją do sztuki, wykrzesując iskry kreatywności, a ostatnio również trenując umiejętności społeczne.
I create comics, illustrations and stories in the spirit of Slavic fairy tales, full of magic, a bit of fear and humor. Daily I work with children as a friendly witch who likes purple and the moon, teaching art, imagination and some social skills.

Cytuj
Zagraniczny


Growing Pains - Yael Volovelsky

Growing Pains is a short coming-of-age story about a young girl facing adulthood and trying to find sense of her childhood fantasies and reality, as new discoveries crumble it.

Yael Volvelsky
Yael is a graduate of the visual communication department at Bezalel, Jerusalem Academy of Art and Design. An independent comic illustrator and creator, works together with „Gnat” publishing house and is the founder of the Bezaleli comics collective „10th Floor Comic”.

Cytuj
Zagraniczny


A Change of Gift - Stav Assis ; Daniel Chmielewski

Daniel Chmielewski, born in Berlin, raised in Melbourne, resides in Warsaw.
He has written and drawn postmodern autobiographical graphic novels, co-authored comics about psychology in sports or dealing with depression, and adapted literature (his “Antigone” with the full text of Sophocles’ tragedy has been published in Slovenia, Slovakia and Poland).
As an author of children’s books, he loves cooperating with other artists, as is the case with “Miasto Złotej” (“The Golden Girl’s City”), painted by Magda Rucińska and dealing with urbanism and ecology. For nearly 15 years he has been teaching comic narration in culture centres, schools.

Stav Assis, an Israeli illustrator, obtained his degree in illustration from the visual communication department at Shankar College. Currently living in a small town right next to Tel Aviv, he shares his home with his wife, their new baby daughter (born just three days after his comics partner, Daniel’s daughter), and their dog.

Cytuj
Zagraniczny


Trumpet - Keren Katz

A short ghost story about a man who dies on his way to perform but the death spreads beyond his own body to the entire cityscape.

Keren Katz jest członkiem kolektywu Humdrum Comics z Tel Awiwu, zespołu teatralnego Pathos Mathos oraz kierownikiem Gnat Micro Press zajmującego się komiksami i poezją. Łączy sztukę komiksu z performansem, teatrem i tańcem. Jej nagrodzone powieści graficzne, wydane przez Secret Acres; „The Academic Hour” i „The Backstage of A Dishwashing Webshow” dotyczą nieodwzajemnionej miłości i wyzwań architektonicznych. Jej krótkie komiksy były publikowane na całym świecie przez Fantagraphics, Kuš! , Ley Lines i wielu innych. 

https://www.instagram.com/thekatzsisters/
http://kerenkatz.carbonmade.com/

Keren Katz is part of the Tel Aviv based Humdrum Comics Collective,  Pathos Mathos theatre Company, The Train Puppet Theatre and the manager of Gnat Micro Press for comics and poetry. She combines comics with performance, visual theatre and dance. Her award winning graphic novels, published by Secret Acres; „The Academic Hour” and „The Backstage of A Dishwashing Webshow” both involve unrequited love and architectural challenges. Her short stories have been published internationally by Fantagraphics,  kuš! , Ley Lines and many others. Big thank you to Davai Theater, Sipur Pashhut bookstore and Avinoam Sternheim.

Cytuj
Zagraniczny


Trick-or-Read 2023 Cooking with Monsters Feastiary #1 - Jordan Alsaqa ; Vivian Truong

Cytuj
Polski


Darmozin - Wielu autorów

Cytuj
Polski


Bzimbzianko - Martyna Bolanowska

„Bzimbzianko” to mini-album różności rysunkowych i kolażowych. W środku m.in. Myszpieg na tropie, smutny królik i mądrość Mumina.

Martyna Bolanowska – autorka komiksów, zinków i kilku okładek płyt. Publikuje w Internecie jako Ptaszek powiedział mi, że.

Cytuj
Polski


Tata Adama 2.0 - Luko Czakowski

Tata Adama 2.0 opowiastka ze świata Głowy, Pokusy i Leśnego Dziada, pokazuje system edukacji w przyszłości.

Luko Czakowski (ur. 1986)–rysownik, autor komiksowy. Okazjonalnie pisze i reżyseruje spektakle (jeden z nich zdobył nagrodę specjalną na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich). Ukończył filozofię oraz ilustrację i komiks. Pochodzi z Krakowa, gdzie odbywały się indywidualne wystawy jego prac. Współpracuje z kilkoma magazynami kulturalnymi, publikując w nich swoje rysunki. Autor komiksów: Kwiaty Samobójców, Leśny dziad, Pokusa oraz albumu Głowa, który w 2021 roku został nominowany do Nagrody Orient Men.

Cytuj
Polski


Rzeźzin od Kuchni - Zvyrke ; Tomxyz ; Slaviiik

ZVYRKE
Bydgoski rysownik komiksów („Never Ending Summer”, „D-emonology”, „Roadkill”, „URNA”, „IDK”, „IstillDK”, „2DK”, „2DK and Beyond”, „Laboratorium Dr Shannon” w zinie „AKT”) i niewol… pracownik w rzeźni Rzeźzina.

TOMXYZ
Samouk z Bydgoszczy. Autor scenariuszów oraz ilustracji komiksowych. Swoje prace tworzy przede wszystkim za pomocą tradycyjnych metod – ołówka i tuszu. Publikowany za granicą („Kuti”, „Pomimo”). Lubi eksperymentować i się rozwijać. Wielki pasjonat self-publishingu i komiksowej sceny niezależnej.
https://www.instagram.com/tomxyz85/
https://www.facebook.com/tomxyzart

SLAVIIIK
Pomorski komiksiarz, ilustrator, malarz, bardzo zmęczony student ASP. Autor ilustracji do zinów, komiksów i antologii. Twórca webkomiksu „Nuclear Summer 1997”. Wielki fan starych horrorów oraz ilustracji fantasy z lat 70.
https://x.com/slaviiikart
https://www.ns97.cfw.me/

Cytuj
Polski


Nieustraszony Szpak: Biały kruk - Damian Zajko

Nieustraszony Szpak: Biały Kruk

Słowiański ninja Nieustraszony Szpak powraca w zupełnie nowej przygodzie! Tym razem warszawski superbohater wpada do Poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie wraz z organizatorami festiwalu wpada na trop zuchwałego złodzieja komiksów…

Damian PICKADOR Zajko
Opowiadacz historii wizualnych i twórca komiksowy.
- Przekształcił swoją wiedzę i miłość do komiksów w nieszablonowe rozwiązania marketingowe realizowane w ramach własnej agencji kreatywnej IndyGo! media.
- Twórca przygód słowiańskiego ninja Nieustraszonego Szpaka, publikowanych w formie papierowej i webkomiksu.
- Obecnie wykorzystuje wizualne opowiadanie historii do budowania i zarządzania ratującymi ludzkie życie rozwiązaniami farmaceutycznymi w międzynarodowej korporacji.
https://www.facebook.com/Pickador.Arts
https://www.instagram.com/thepickador/
http://pickador.pl/

Cytuj
Polski


Obietnica - Zvyrke

„Obietnica” to pierwszy rozdział komiksu o apokalipsie, naukowcach i rudym mutancie z kocimi uszkami, który planuję narysować… Kiedyś. W bliższej lub dalszej przyszłości. Obiecuję.

Zvyrke
Rysownik komiksów („Never Ending Summer”, „D-emonology”, „Roadkill”, „URNA”, „IDK”, „IstillDK”, „2DK”, „2DK and Beyond”, „Laboratorium Dr Shannon” w zinie „AKT”) i niewol… pracownik w rzeźni Rzeźzina.

Cytuj
Polski


Czarne Serce - Łukasz Godlewski

Czarne serce opowiada o dwóch siostrach – Vicktorii i Claire. Ich życie sprowadza się do rutyny: praca, dom, praca. Victoria ma w tej układance jeszcze imprezy. Jednak czy dostatek potrafi wypełnić wewnętrzną pustkę? Powtarzalność i monotonia rodzą u Viktorii frustrację. Jej siostra stara się temu zaradzić, próbując zainteresować ją swoim nietypowym, nie do końca legalnym, hobby. Jak ta sytuacja wpłynie na siostry? Gdzie mogą zaprowadzić człowieka jego żądze? Wybierz się w podróż z ulic Detroit do gorących, dusznych Indii. Nielegalna licytacja, starożytny artefakt, ukryty wymiar…

Komiks łączy w sobie inspiracje współczesnym horrorem i starożytną historią Indii. Czytelnicy znajdą w nim inspiracje od takich mistrzów grozy jak C. Barker i D. Simmons, ale również W. H. Hodgeson.

Łukasz Godlewski to twórca komiksowy, rysownik i ilustrator z Gdańska. Zadebiutował komiksem „Miłość” w wydawnictwie Smallpress.pl w 2012 roku. Współtworzył takie komiksy jak „Ważny był tylko numer” (scen. Maciej Cholewiński), „Kapitan Wrona” (scen. Elżbieta Żukowska), „Niesamowite opowieści Josepha Conrada” (scen. Maciej Jasiński), „Rotmistrz Polonia” (scen. Łukasz Kowalczuk). Zilustrował także kilka odcinków podcastów „Drabblecast” oraz „NoSleep Podcast” (jednego z najbardziej popularnych podcastów grozy na świecie). Obecnie żyje na emigracji w Krakowie. W 2021 roku przeprowadził kampanię crowdfundingową na platformie Kickstarter, dzięki której ufundował wydanie swojego autorskiego komiksu „Malarz”.

Cytuj
Polski


Papatu 1/2 - Xuh ; Javvie

28-stronicowy zeszyt Papatu 1/2 jest dosłownie 1/2 pierwszego tomu Papatu Para Para Comic Shorts – komiksowej antologii autorstwa xuh i javvie. Z pełnej wersji wybrane i przetłumaczone na polski zostały dwie historie, które łączy to, że bohaterkami są młode dziewczyny – “Znikam” i “Najgorsza współlokatorka”.

Javvie – absolwentka poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, krakowska animatorka, reżyserka i ilustratorka, autorka komiksów (m. in. “Papatu Para Para Comic Shorts”, “Jak dostałam się do Ciuta”), regularna uczestniczka festiwali komiksowych, tiktokerka, najbardziej znana z bycia dziewczyną xuh i tworzenia epickich gwaszowych portretów Hatsune Miku.

Xuh (czyt. „ksu”) jest rysowniczką mieszkającą w Krakowie. Komiksy rysuje sporadycznie od 2016 roku, w 2020 roku wydała swój największy solo album „Coal”, który został wyprzedany w dwa miesiące. Xuh regularnie wystawia się ze swoim merchem na różnych targach i festiwalach, jest połową redakcji zina ciut i kolektywu Papatu – obie te inicjatywy opierają się na niezależnym selfpublishingu. Poza tym publikowała w antologiach takich jak kuš!, klub zin, Mydło i oczywiście ciut oraz Papatu Para Para Comic Shorts.

Na razie jest 41 zinków. Ciekawe po ile będzie można brać przy jednym podejściu.

4
Komiksowe festiwale / Niech żyje komiks! 2023 - Edycja 8
« dnia: Pn, 23 Październik 2023, 17:42:36 »


Cytuj
Sobota 2 Grudnia 2023 o 11:00
Niech Żyje Komiks!
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Cytuj
Zapraszamy na kolejną edycję Niech żyje komiks! Szczegóły wkrótce! Będą spotkania, targi i warsztaty.


5
Na luzie / Siatkówka
« dnia: Cz, 14 Wrzesień 2023, 20:16:44 »
Będziemy grać o złoto Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn!!!


6
Muzyka / Pop. Chyba.
« dnia: Cz, 30 Marzec 2023, 18:06:06 »

7
O stronie i forum / Tworzenie tabeli
« dnia: Pn, 06 Marzec 2023, 12:22:39 »
Jak zrobić ładną tabelkę z danymi na forum?1. Struktura tabeli (dla czytelności oddzielam poszczególne komendy przestrzeniami spacji):

[table] 

[tr]     [td] Kolumna 1 [/td]    [td] Kolumna 2 [/td]   [td] kolumna 3 [/td]   [td] kolumna 4 [/td]     [/tr]

[/table]

Komenda table odpowiada za strukturę tabeli (czyli odpowiednio: "table" w nawiasie kwadratowym rozpoczyna tabelę a "/table" w nawiasie kwadratowym zamyka tabelę)

Komenda tr odpowiada za strukturę wiersza (czyli odpowiednio: "tr" w nawiasie kwadratowym rozpoczyna wiersz a "/tr" w nawiasie kwadratowym zamyka wiersz)

Komenda td odpowiada za strukturę kolumny (czyli odpowiednio: "td" w nawiasie kwadratowym rozpoczyna kolumnę a "/td" w nawiasie kwadratowym zamyka kolumnę)2 Realizacja:

Jako przykład weźmy wycinek danych z dyskusji o podsumowaniach roku 2022:

Cytuj
Wydawnictwo   Punkty   Liczba tytułów   W TOP10
Egmont   461   45   0
Lost In Time   407   13   1
Mucha   329   7   1
Timof   322   15   1
Mandioca   318   8   1


Jak wygląda rozpisanie tych danych na tabelę (dla czytelności oddzielam poszczególne komendy przestrzeniami spacji):

[table]
[tr]  [td]Wydawnictwo[/td]   [td]Punkty[/td]  [td]Liczba tytułów[/td]  [td]W TOP10[/td]  [/tr]
[tr]  [td]Egmont[/td]        [td]461[/td]     [td]45[/td]              [td]0[/td]        [/tr]
[tr]  [td]Lost In Time[/td]  [td]407[/td]     [td]13[/td]              [td]1[/td]        [/tr]
[tr]  [td]Mucha[/td]         [td]329[/td]     [td]7[/td]               [td]1[/td]        [/tr]
[tr]  [td]Timof[/td]         [td]322[/td]     [td]15[/td]              [td]1[/td]        [/tr]
[tr]  [td]Mandioca[/td]      [td]318[/td]     [td]8[/td]               [td]1[/td]        [/tr]
[/table]

Efekt:
WydawnictwoPunktyLiczba tytułówW TOP10
Egmont461450
Lost In Time407131
Mucha32971
Timof322151
Mandioca31881

Później mogę zaprezentować jak szybko przekształcić dane z Excela na tabelkę forumową (chociaż może się to wydawać skomplikowane dla osób, które nie miały lub nie mają na co dzień kontaktu z arkuszami kalkulacyjnymi)

8
Dział ogólny / Łódzka Mediateka MeMo
« dnia: Śr, 23 Listopad 2022, 23:00:46 »
Cytuj
22.11.2022

Mediateka MeMo otwarta. To najnowocześniejsza biblioteka w Polsce!

To miejsce wyjątkowe. Najnowocześniejsza w Polsce biblioteka, czyli łódzka Mediateka, powstała w pięknie odnowionych, zabytkowych wnętrzach willi Ludwika Meyera. Kiedy fabrykant wznosił ją z myślą o XIX-wiecznych władzach Królestwa Polskiego, z pewnością nie spodziewał się, że stanie się najprawdziwszą świątynią wiedzy.

Na trzech piętrach czekają na gości studia nagrań dźwięku i montażu, przestrzeń gamingowa z najnowszymi konsolami, systemem VR oraz symulatorami: lotu i wyścigowym, sala ze 100 tys. klocków Lego, 4000 komiksów i powieści graficznych, kolekcjonerski gramofon OSCAR i setki winyli oraz bogaty zbiór biblioteczny w kilku czytelniach.

Mediateka przy ul. Moniuszki 5 jest otwarta:

wtorek–piątek w godz. 9:00–20:00

sobota w godz. 13:00–20:00

niedziela w godz. 12:00–18:00


Źódło: https://lodz.pl/artykul/mediateka-memo-otwarta-to-najnowoczesniejsza-biblioteka-w-polsce-zdjecia-54309/


Fotki z: https://radiolodz.pl/mediateka-memo-w-lodzi-otwarta,115933/

9
Dział ogólny / Promocja krajowych autorów i imprez
« dnia: Cz, 08 Wrzesień 2022, 09:19:01 »
Temat był już w małym stopniu poruszony w wątku "33 MFKiG w Łodzi", ale chyba warto temu zagadnieniu przyjrzeć się dokładniej w osobnej dyskusji.

Mam wrażenie, że obecnie większość promocji odbywa się za pomocą facebooka (z którego część forumowiczów w ogóle nie korzysta). W sumie nie ma co się dziwić, że wybierany jest ten kanał, skoro reklama na portalach internetowych to już spore koszty. W ramach facebooka reklama powinna trafić do części zainteresowanej społeczności, a dalej rozchodzi się marketingiem szeptanym. Wydaje mi się, że w ten sposób obracamy się w zamkniętej grupie i nie docieramy dalej.

Jakie Wy macie spostrzeżenia w tej kwestii? Albo pomysły? W jaki sposób dotrzeć do ludu?

10
Dział ogólny / Konkursy na komiks
« dnia: Pn, 22 Sierpień 2022, 11:55:25 »
Cytuj


Weź udział w konkursie na komiks zainspirowany książką “ZŁY” Leopolda Tyrmanda. Tchnij nowe życie w kultową powieść, ubierz w obrazy dobro i zło w odradzającym się powojennym mieście!
Komiks może być wierną lub luźną adaptacją książki.
Czekamy zarówno na formy krótkie (minimum 7 stron), jak i dłuższe.
Styl dowolny.
Komiks powinien być przesłany w formie elektronicznej w PDF – w wersji podglądowej 150 dpi na maila zly@reddeer.games nieprzekraczalnym terminie do: 30.09.2022 r. wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu.
W przypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów musi wypełnić
i przesłać swój formularz.

-------------------

Zapraszamy do nadsyłania prac.
NAGRODY:

I nagroda – 5.000 zł
II nagroda – 4.000 zł
III nagroda – 2.500 zł

Dodatkową nagrodą jest wydanie najlepszego komiksu i jego dystrybucja globalna, którą organizator może zaproponować nie tylko laureatom ale każdemu autorowi, który weźmie udział w konkursie.

-----------------------

Co zrobić by wziąć udział w konkursie:

    Polubić profil na facebooku: https://www.facebook.com/TheEvilOneGame oraz dołączyć do grupy https://www.facebook.com/groups/974661553137698 gdzie będziemy zamieszczać informacje o konkursie.
    Dołączyć do naszego Discorda https://discord.gg/t725uVGZzw i na kanale #contests pochwalić się wysłaniem pracy wraz z jej fragmentem, okładką lub samym tytułem.
    Przesłać pracę w formie elektronicznej w PDF – w wersji podglądowej 150 dpi na maila zly@reddeer.games nieprzekraczalnym terminie do: 30.09.2022 r. wraz z Formularz zgłoszeniowy konkursu W przypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów musi wypełnić i przesłać swój formularz.
    Pobierz:
    – Regulamin
    – Polityka prywatnosći
    – Formularz

https://theevilone.games/_konkurs-na-komiks-kultowej-powiesci-kryminalnej-zly-leopolda-tyrmanda/

11
Filmy i seriale / Pan Wiedźma
« dnia: Śr, 29 Czerwiec 2022, 16:45:57 »
Cytuj
Zapraszamy do oglądania nowego, polskiego, animowanego serialu fantasy.

„Pan Wiedźma" to polska odpowiedź na amerykańskie produkcje typu „The Witcher". Amerykanie od lat zachwycają miliony czytelników, widzów i graczy stworzonym przez siebie wiedźmińskim uniwersum. Chcieliśmy pokazać, że Polacy nie gęsi i nasze fantasy nie kończy na takich tytułach jak: „Stara baśń", „Siodło i Godło" oraz „Rarytasy Zawiszy Czarnego". Nasz oryginalny cykl „Pan Wiedźma" to zachwycająca rozmachem saga mogąca z powodzeniem konkurować ze współczesnymi zachodnimi produkcjami.

Cytuj
Scenariusz i rysunki ...... Bartosz Minkiewicz
Reżyseria ....................... Leszek Nowicki, Bartosz Minkiewicz
Głosy .............................. Wiktor Loga Skarczewski
Animacja ........................ Krzysztof Świderski
Dźwięk i muzyka............. Robert Ostiak
Tłumaczenie................... Jacek Mackiewicz
Kierownik produkcji........ Dominika Lubańska
Producent........................ Leszek Nowicki
Produkcja......................... CRUNCH DOGPan Wiedźma Ep01 SPOILERGEISTPan Wiedźma Ep02 GRYFPan Wiedźma Ep03 OCZEKIWANIEPan Wiedźma Ep04 CMENTARNA ZARAZAPan Wiedźma Ep05 WIKINGOWIEPan Wiedźma Ep06 CHOCHLIKPan Wiedźma Ep07 PRZEDWIECZNYPan Wiedźma Ep08 ZAKLĘTA KRÓLEWNAPan Wiedźma Ep09 PRZETARGPan Wiedźma Ep10 PRZEMIENIONA W POSĄGBONUS - Pan Wiedźma trailerBONUS - Pan Wiedźma Trening

12
O stronie i forum / Wstawianie obrazków
« dnia: Pn, 30 Maj 2022, 15:07:43 »
Wstawianie obrazków na forum przy użyciu darmowego hostingu obrazów ImgBB.

1. Wchodzimy na stronę https://pl.imgbb.com/ i klikamy "Rozpocznij wysyłanie"


-------------------------

2. Wyskakuje nam okno systemowe, w którym wybieramy folder z obrazami do przesłania. Klikamy na dany obraz.


------------------

3. W kolejnym etapie strona pokazuje nam podgląd obrazka oraz daje możliwość wyboru "automatycznego usuwania grafiki" czyli czasu po jakim obraz zostanie automatycznie wykasowany z serwera (domyślnie jednak wybrana jest opcja "nie usuwaj automatycznie"). Aby rozpocząć przesyłanie obrazka klikamy zielony guzik "Wyślij".
-------------

4. Wyświetla się procentowe ładowanie obrazka. Po zakończeniu wyświetla się poniższe okno z możliwością skopiowania kodu który wklejamy na forum. Tutaj pojawia się też mały myk - ponieważ domyślnie strona koduje obrazek, który automatycznie odsyła nas na imgbb.com kiedy kliknie się w zdjęcie (a nie jest nam to potrzebne). Sprawę da się ominąć usuwając niepotrzebną część kodu podczas edytowania posta na forum (zaznaczyłem na zdjęciu B):

Zdjęcie A:


Zdjęcie B:Czyli w praktyce z tego kodu:
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/vqJ13tZ/Gundog-Wing.png[/img][/url]usuwamy:
[url=https://imgbb.com/]                                                   [/url]i zostawiamy:
[img]https://i.ibb.co/vqJ13tZ/Gundog-Wing.png[/img]
------------

5. Efekt końcowy. Zdjęcie A bez wyciętej części kodu - klikniecie na fotkę i przerzuci was na imgbb.com. Zdjęcie B z wyciętą niepotrzebną częścią kodu.

Zdjęcia A:


Zdjęcie B:


---------

7. Uwagi:
- Możliwe jest również wysyłanie kilku zdjęć na raz. W takiej sytuacji w punkcie 4 dostaniemy kody do obrazków jeden pod drugim (czyli w przypadku wysłania 3 zdjęć wyświetlą się 3 linijki).
- Prawdopodobnie po rejestracji konta na stronie imgbb.com możliwe jest uzyskanie dodatkowych opcji kodu osadzenia (widoczny w punkcie 4) o nazwie "BBCode full", który można wkleić na forum bez konieczności żadnej edycji.
- Jeżeli w kodzie osadzenia (widoczny w punkcie 4) wybierzemy opcję "BBcode do miniaturki z odnośnikiem" otrzymamy poniższy efekt miniaturek, które po kliknięciu przenoszą nas na stronę imgbb.com z danym zdjęciem (w tym przykładzie posłużyłem się 3 kopiami tego samego zdjęcia):

13
Dział ogólny / Ceny trudno dostępnych komiksów
« dnia: Pn, 15 Listopad 2021, 10:05:31 »
Dyskusja o cenach trudno dostępnych komiksów wydzielona z Kończące się nakłady komiksów.
zbiorcze wydanie ekspedycji wróviło do bonito, stawiam że to dodruk:
https://bonito.pl/k-1460227-ekspedycja-bogowie-z-kosmosu-wydanie-kolekcjonerskieLament Januszy za 3... 2... 1...A tak na poważnie to fajnie, że zrobili ten dodruk  :)

Strony: [1]