Autor Wątek: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!  (Przeczytany 28777 razy)

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

Offline Rodrigues

Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« dnia: Pt, 07 Czerwiec 2024, 13:53:54 »
Regulamin 17 edycji konkursu „Z jakiego komiksu jest ten kadr?”

1. Konkurs prowadzą jego moderatorzy: srogin, kubisz, Rodrigues. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.06.2024 o godz. 12:00 poprzez zadanie pierwszej zagadki przez jednego z moderatorów.

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie podanie tytułu komiksu, z którego pochodzi przedstawiony kadr. Odpowiedź musi być jednoznaczna, najlepiej by był to dokładny tytuł komiksu i serii czy numer danego albumu, tak żeby zadający zagadkę nie miał wątpliwości o jaki komiks chodzi autorowi odpowiedzi. Interpretując odpowiedź należy wykazywać się zdrowym rozsądkiem i koleżeństwem. Ewentualne sporne sytuacje należy rozstrzygać na korzyść odgadującego.

3. Zamieszczamy kadr (z widocznymi konturami ilustracji) z komiksu wydanego w Polsce (wydanego na polski rynek). Kadry pochodzą tylko z wydań albumowych, zeszytowych, integralnych lub wydanych w postaci antologii. Nie można zamieszczać kadrów z magazynów komiksowych (zbierających krótkie formy komiksowe lub podzielone albumy), komiksów bez numeru ISBN oraz wydawnictw nie komiksowych, takich jak gazety i czasopisma, czy też komiksów publikowanych wyłącznie w Internecie. Nie można w ramach podpowiedzi podawać numeru ISBN oraz okładki odgadywanego komiksu. Nie można ingerować graficznie w zadawany kadr w sposób zmieniający jego wygląd lub sposób przedstawienia w komiksie.

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

5. Rozmiar dodawanego kadru nie może być mniejszy niż 300x200 pikseli, dbamy zdjęcia nie były rozmazane i nieczytelne.

6. Kadr z komiksu umieszcza uczestnik, który rozwiązał ostatnią zagadkę.

7. Listę z wynikami uaktualnia osoba, której kadr został odgadnięty. Zmiany w liście z punktacją przeprowadzane przez użytkowników mogą dotyczyć tylko dodania jednego punktu osobie, która odgadła zagadkę. Wszelkie inne zmiany (odejmowanie/dodawanie punktów sobie/innym uczestnikom zabawy) są zabronione.

8. Czas na rozwiązanie zagadki wynosi 48 godzin od chwili jej zadania, w trakcie których zadający może udzielić dowolną ilość podpowiedzi, oznaczonych nr 1, 2, 3, etc. Czas udzielenia i forma podpowiedzi (podpowiedź słowna, w postaci dodatkowych kadrów lub inna) są kwestią decyzji uczestnika, który je dodaje. Każda z podpowiedzi musi być jednoznacznie nazwana jako podpowiedź. Jeśli po 48 godzinach od zadania zagadki nie zostanie ona rozwiązana, moderator ma obowiązek zadać nową zagadkę. Punktacja pozostaje bez zmian.

9. Każdemu odgadującemu uczestnikowi przysługują 2 próby odgadnięcia tytułu. Prawo do kolejnych 2 prób odpowiedzi na daną zagadkę jest możliwe wyłącznie w przypadku dodania podpowiedzi. W jednym poście można podać tylko jedną odpowiedź. Swojej drugiej odpowiedzi można udzielić dopiero pod odpowiedzią innego gracza (jako odpowiedź innego gracza rozumiana jest próba odgadnięcia tytułu, nie zaś dowolny post).

Wyjątek! Jeżeli po upływie dwóch godzin nikt z uczestników nie udzieli odpowiedzi, ostatni odpowiadający może ponownie odpowiadać. Jeżeli po 2 próbach uczestnik nie zdoła podać prawidłowej odpowiedzi, nie może dalej odpowiadać do czasu kolejnej podpowiedzi

Nie wolno edytować lub usuwać postów.

10. Punkt otrzymuje osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi. Poprawna odpowiedź powinna być potwierdzona przez zadającego w ciągu 12 godzin. Jeśli po upływie 12 godzin zadający zagadkę nie potwierdzi poprawnej odpowiedzi, w jego imieniu może to zrobić moderator i uaktualnić tabelę punktową. Opcjonalnie, zgadujący może udowodnić poprawność swojej odpowiedzi i jeżeli zrobi to w sposób nie budzący wątpliwości, otrzymuje punkt (moderator wstawia aktualną tabelę wyników) i zadaje zagadkę.

11. Uczestnik, który odgadł prawidłowy tytuł ma turę przerwy – po odgadnięciu zadanej przez niego zagadki nie może odpowiadać na kolejną. Jeżeli mimo to udzieli odpowiedzi:

- w przypadku gdy jego odpowiedź jest błędna – stosuje się pkt 14 regulaminu.

- w przypadku gdy jego odpowiedź jest poprawna – zagadkę traktuje się jako niebyłą, zadający ją zadaje kolejną (może to prawo scedować na moderatorów jeżeli np. uzna, że przygotowanie przez niego kolejnej opóźniłoby grę), a uczestnik, który nie mógł zgadywać nadal pauzuje oraz stosuje się do niego pkt 14 regulaminu.

12. Zagadkę należy zadać w ciągu 12 godzin od potwierdzenia poprawności odpowiedzi/dodania punktu.

Wszystkich grających prosi się o przestrzeganie tej zasady, ze względu na szacunek wobec innych uczestników zabawy i nie wstrzymywanie innym gry.

13. Zagadkę może zadać tylko ten uczestnik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na poprzednią zagadkę. Nie można oddać prawa do jej zadania innemu uczestnikowi. Jeżeli ktoś nie potrafi wkleić zdjęcia, zostanie mu udzielona pomoc przez moderatora.

Uczestnik może poprosić moderatora o zadanie zagadki w jego imieniu. W takiej sytuacji uczestnik pauzuje 2 zagadki - nie może odpowiadać na zagadkę zadaną zamiast niego przez moderatora oraz na następną zadaną zagadkę. Jeżeli mimo to udzieli odpowiedzi nakładane jest ograniczenie zgodnie z pkt 14. Zagadkę ponownie zadaje moderator.

14. W przypadku naruszenia regulaminu gracz zostaje pozbawiony prawa udzielania odpowiedzi przez następne:
- 5 zagadek – w przypadku usunięcia/modyfikacji postu z odpowiedzią
- 3 zagadki – w przypadku udzielenia odpowiedzi w momencie w którym pauzował
- 1 zagadki – w przypadku w którym udzielił więcej niż 2 odpowiedzi na jeden kadr

Kary za powyższe przewinienia obowiązują od momentu ich wystąpienia, nakładane są odgórnie i nie wymagają potwierdzenia moderatorów - wystarczające jest wskazanie przewinienia przez innych graczy. Niezauważone naruszenie regulaminu przez gracza w chwili popełnienia błędu powoduje jedynie przesunięcie kary w czasie i nie wstrzymuje konkursu. Ewentualne punkty zdobyte przez tego gracza, w czasie w którym powinien pauzować, zostaną anulowane. Pozostałe punkty, będące efektem jego gry, a przydzielone pozostałym graczom pozostaną w punktacji.
Oprócz powyższych moderatorzy mogą nałożyć karę czasową, od 12 do 72 godzin przerwy od udziału w konkursie, w przypadku innych naruszeń regulaminu (np. zamieszczenie zagadki niezgodnej z pkt. 3 regulaminu lub nie wstawienie nowej zagadki lub nie potwierdzenie poprawnej odpowiedzi w regulaminowym czasie 12 godzin). Raz ustanowiony czas kary za dane przewinienie nie może ulec skróceniu ani wydłużeniu i od tej pory obowiązuje przy każdym następnym naruszeniu tego typu.
W przypadkach złamania regulaminu, w sposób nie ujęty w powyższym zestawieniu, kara pauzy będzie ustalona indywidualnie przez moderatorów.

15. Gra jest podzielona na trzy Etapy.

Etap I:
Gra się toczy do uzyskania przez jednego gracza 5 punktów, co będzie równoznaczne z zakończeniem etapu. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu I i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga! W Etapie I nie mogą brać udziału osoby, które w którejkolwiek z dotychczasowych edycji konkursu, zajęły 1, 2 lub 3 miejsce.
Są to: l_z_l, Jaxx, kierpic, Leyek, Lyricstof, Motyl, muaddib, ramirez82, Remy LeBeau, Rodrigues, srogin, Toranga, vision2001, LukCook, Guru_Komiksu, HaVoK, kubisz.

Etap II:
Mogą w nim brać udział wszyscy chętni gracze. Gra się toczy do uzyskania 10 punktów przez jednego gracza, nie będącego zwycięzcą Etapu I. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu II i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga – zwycięzca Etapu I może nadal brać udział w grze i zdobywać punkty, jednakże może zdobyć maksymalnie 10 punktów, po czym kończy grę na tym etapie. Dla przejrzystości gry gracz ten będzie posiadać oznaczenie przy swoim nicku [zw. etapu I].

Etap III:
Mogą w nim brać udział wszyscy chętni gracze. Gra się toczy do uzyskania 10 punktów przez jednego gracza, nie będącego zwycięzcą Etapu I lub Etapu II. Pierwsza osoba, która to osiągnie zostanie zwycięzcą Etapu III i ma prawo do wyboru jednej z nagród.

Uwaga – zwycięzcy Etapów I i II mogą nadal brać udział w grze i zdobywać punkty, jednakże limit ich punktów to maksymalnie 10, po czym kończą grę na tym etapie. Dla przejrzystości gry gracze ci będą posiadać oznaczenie przy swoich nickach – odpowiednio [zw. etapu I] i [zw. etapu II].

Zagadki, rozpoczynające kolejne etapy, zadają zwycięzcy etapów wcześniejszych, po oficjalnym potwierdzeniu zakończenia etapu przez moderatorów.

Uwaga! Rozpoczęcie każdego kolejnego etapu powoduje reset punktów zdobytych dotychczas przez graczy, tj. wszyscy gracze, którzy zdecydują na przystąpienie do gry w kolejnych etapach rozpoczynają grę z zerowym stanem punktów. Wszystkie inne warunki gry pozostają niezmienione dla wszystkich graczy.

Punkty zdobyte na każdym z trzech etapów nie zostają jednak utracone. Po zakończeniu Etapu III nastąpi zsumowanie dla każdego gracza wszystkich zdobytych przez niego punktów na każdym z trzech etapów i na tej podstawie utworzona zostanie klasyfikacja generalna graczy.

Każdy z grających może uzyskać maksymalnie 20 pkt w klasyfikacji generalnej.

Trzy osoby z najwyższą liczbą zdobytych łącznie punktów (niezależnie, czy zostali wcześniej zwycięzcami na którymś z etapów) zostaną zwycięzcami całej edycji i będą mieli prawo wyboru jednej z nagród.
Klasyfikacja generalna zostanie utworzona z poszanowaniem zasad pierwszeństwa, tj. w przypadku wystąpienia jednakowej liczby punktów, wyższe miejsce zajmie ten gracz, który jako pierwszy osiągnął dany wynik. Nad prawidłowym sumowaniem punktów czuwać będą moderatorzy.

16. Zwycięzcy konkursu z klasyfikacji generalnej mają jedną edycję przerwy od nagród przy następnej edycji, tzn. przyjmują obowiązki moderatorów.

17. Moderatorzy bieżącej edycji, mogą brać udział w grze, z zastrzeżeniem, że każdy może zdobyć maksymalnie po 3 pkt w Etapach II i III. W przypadku uczestnictwa moderatorów w grze na którymkolwiek z etapów, każdy przy swoim nicku na liście graczy będzie posiadał oznaczenie [mod.] oraz będzie ich obowiązywał reset punktów jak każdego pozostałego gracza.

18. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

19. Zasady przyznawania nagród

W pierwszej kolejności nagrody wybierają trzej zwycięzcy klasyfikacji generalnej stosownie do zajętego miejsca (osoba z najwyższą liczbą punktów wybiera jako pierwsza). Następnie zwycięzca Etapu I, Etapu II oraz Etapu III. W sumie 6 nagród podstawowych.

Pozostałe 2 nagrody są nagrodami dodatkowymi i zostaną przyznane:
- 2 graczom, którzy odgadną zagadkę w najkrótszym czasie od jej zadania (nagrody nie mogą być przyznane tej samej osobie).

Gracze wygrywający nagrody dodatkowe wybierają je po zwycięzcach nagród podstawowych w zależności od uzyskanego czasu odgadnięcia.

A oto nagrody 17 edycji konkursu „Z jakiego komiksu jest ten kadr?” :

1. Komiks „Brygada”


2. Komiks "Celestia"


3. Komiks "Rewolucyjny mechanizm, czyli po nitce do komputera"


4. Komiks "Retro"


5. Komiks "Przygody Stasia i Złej Nogi (wersja kolorowa)"


6. Komiks "Tunele"


7. Komiks "Pestka"


8. Rysunek oryginalny - Autor: Dominik "Szczezz" Szcześniak - format A4


9. Rysunek oryginalny - Autor: Ottoich - format A4- (kartka ze szkicownika A4 - po usunięciu części z perforacją format jest mniejszy)


10. Zinek komiksowy "To źle brzmi!!!" z wrysem Ernesto Gonzalesa (format A5 - 16 stron)


11-?? Te nagrody zostaną odblokowane w późniejszym etapie rozgrywki a ich fundatorem jest wydawnictwo Mandioca (w związku z natłokiem działań wydawniczych nie otrzymaliśmy jeszcze konkretnej listy tytułów, więc dalej cierpliwie na nią czekamy)


Za nagrody dziękujemy wydawnictwu Kultura Gniewu, wydawnictwu Mandioca oraz wydawnictwu Studio Lain. Osobne podziękowania kierujemy do autorów oryginalnych rysunków a także wszystkich podmiotów zaangażowanych w wydanie bezpłatnego zina "To źle brzmi!!!", który posłużył jako "płótno" pod wrys Ernesto.

Nagrody, które nie zostaną wybrane przechodzą na kolejną edycję konkursu.

Powodzenia wszystkim grającym, a przede wszystkim dobrej zabawy! Do zobaczenia jutro o 12:00 8)
Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17 - Dołącz do gry! ETAP III wystartował!!! => https://forum.komikspec.pl/dzial-ogolny/z-jakiego-komiksu-jest-ten-kadr-edycja-17!/msg278252/#msg278252

Offline kubisz

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #1 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 12:00:14 »
Mamy południe, a więc...

Offline Death

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #2 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 12:25:36 »
Contrition?

Offline kubisz

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #3 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 12:37:22 »
Nie.

Offline pokia

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #4 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 12:44:35 »
Alack Sinner tom 1: Wiek niewinności.

Offline kubisz

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #5 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 12:51:34 »
Nie.

Offline kubisz

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #6 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 16:06:53 »
Podpowiedź nr 1: jedna z powyższych odpowiedzi trafiła w wydawnictwo.

Offline Death

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #7 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 17:38:20 »
To może Skazaniec 666?

Offline kubisz

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #8 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 17:51:47 »
Brawo!

Death - 1 pkt

Offline Death

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #9 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 18:09:09 »
Kurde, to była moja pierwsza myśl, jeszcze przed Contrition, ale jakoś ostatecznie się z tego wycofałem, bo mi coś nie pasowało. A jednak. :)

Offline starcek

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #10 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 18:11:20 »
Strzelę se - Jason: Coś ci pokażę.
Za każdym razem, gdy ktoś napisze: 80-ych, 70-tych, 60.tych, '50tych - pies sra na chodniku w Tychach.

Offline Spiff

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #11 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 18:13:36 »
Jason - Low Moon i inne historie.
- No i jesteśmy na bezludnej wyspie.
- Jaka tam ona bezludna! A ty, to pies?

Offline Death

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #12 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 18:32:03 »
Strzelę se - Jason: Coś ci pokażę.
Tak, choć akurat z Wilkołaka, ale to jest ten album, więc oczywiście zaliczam. :)

starcek - 1 pkt
Death - 1 pkt

Offline starcek

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #13 dnia: So, 08 Czerwiec 2024, 19:15:43 »
Oto i mój komentarz.. Uuups zagadka, po zdobyciu pierwszego i ostatniego (tak jest zazwyczaj) punktu w tej zabawie.


Za każdym razem, gdy ktoś napisze: 80-ych, 70-tych, 60.tych, '50tych - pies sra na chodniku w Tychach.

Offline starcek

Odp: Z jakiego komiksu jest ten kadr? Edycja 17!
« Odpowiedź #14 dnia: Nd, 09 Czerwiec 2024, 09:05:07 »
Chyba czas na lekką pobudkę...


Za każdym razem, gdy ktoś napisze: 80-ych, 70-tych, 60.tych, '50tych - pies sra na chodniku w Tychach.